Aan de slag voor groenere en klimaatbestendigere stad

26-11-2021 Nieuws Redactie

Burgemeester en wethouders kiezen voor het creëren van een aantrekkelijke groene woonstad; foto: stock


SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders kiezen voor het creëren van een aantrekkelijke groene woonstad met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte, waar het prettig toeven is. Die ambitie is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Groen.

“Groen is belangrijk om Schiedam aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig te houden. Schiedam is een groeiende stad en de druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van het bestaande groen te beschermen, deze op een creatieve manier te versterken en bij te dragen aan klimaat-adaptieve oplossingen”, zegt Antoinette Laan, wethouder van onder andere groenbeleid.

In het uitvoeringsprogramma zijn diverse projecten opgenomen. Zo wordt volgend jaar gestart met het opknappen van de Rooms-katholieke begraafplaats, het groen aan de Monseigneur Nolenslaan en de Churchillweg. Verder worden ook enkele stadsentrees aangepakt en verbeterd. Het heemeiland in het Prinses Beatrixpark krijgt een grote opknapbeurt en plekken in de stad die heel ‘stenig’ zijn zullen actief worden vergroend. De kennis en wensen van bewoners is daarbij heel belangrijk, vindt de gemeente. Daarom wil de gemeente groene initiatieven zoveel mogelijk samen met bewoners uitvoeren en goede afspraken maken over het beheer ervan.

Het Uitvoeringsprogramma Groen is een uitwerking van de Groenvisie Buitengewoon Groen die begin 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om invulling te geven aan waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat is het Uitvoeringsprogramma Groen opgesteld. Hierin staan de ambities die voor de openbare ruimte in Schiedam zijn vastgelegd en hoe de beschikbaar gestelde financiële middelen de komende jaren zullen worden besteed. Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma hebben de ambities verder gestalte gekregen in de vorm van concrete plannen en programma's, die verder uitgewerkt worden in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden.Gerelateerd