Aanpassingen spoor Schiedam aan bod bij rechtszitting

04-05-2023 Nieuws Redactie

Maandag is er een rechtszitting die Schiedam ook aangaat; foto: Raad van State


SCHIEDAM/REGIO - Op maandag 8 mei staat er een rechtszitting op het programma van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Stateover over het tracébesluit 'Programma hoogfrequent spoorvervoer viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid (2021)' dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld.

Met het programma wordt het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid verdubbeld. Ook zijn er enkele aanpassingen aan het spoor tussen Schiedam en Rotterdam Centraal. Bewonersvereniging Provenierswijk in Rotterdam is tegen het besluit van de staatssecretaris in beroep gekomen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Haar bezwaren gaan specifiek over het deel dat betrekking heeft op het station Rotterdam Centraal. Omdat zij vreest dat er in de tussentijd onomkeerbare stappen worden gezet in de bouw van perrons, vraagt zij tijdens deze zitting de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om het besluit van de minister te schorsen totdat er een einduitspraak wordt gedaan in deze zaak.