Als Groenoord níet van het gas af hoeft, dan geen meerkosten

05-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Maarten Reuderink: sceptisch over een Groenoord zonder aardgas

SCHIEDAM – Zou het in theorie zo zijn dat de gemeenteraad besluit dat Groenoord toch niet van het gas af hoeft, dan is de gemeente niet aansprakelijk voor kosten aanvullend op wat de gemeenteraad ter voorbereiding beschikbaar heeft gesteld. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij, samen de fractie vormend van de Ouderenpartij Schiedam.  

De fractie vreest dat de gemeenteraad voor een voldongen feit komt te staan als er precontractuele verplichtingen worden aangegaan en de gemeente opdraait voor kosten indien de gemeenteraad in een later stadium het plan afwijst. Reuderink en Van Kraaij vroegen welke kosten er al gemaakt zijn. Inclusief ambtelijke inzet komt dat op 120.535 euro voor de gemeente in de twee voorbije jaren en een zelfde bedrag voor Woonplus Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Dit jaar en komend jaar zal het gaan om 480.000 euro voor de gemeente Schiedam, 330.000 euro voor Woonplus en 20.000 euro voor de provincie. De bedragen zijn ook inclusief communicatie en advies.

De prestatieafspraken 2019 met Woonplus zijn in december getekend. Hierin staat de ambitie van Woonplus om aardgas uit te faseren om een C02-neutrale woningvoorraad te realiseren. Ook is de intentie om Groenoord en Nieuwland als eerste wijken van Schiedam voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas.