Als je de bus niet ziet aankomen, wordt 'n wachtruimte niet gebruikt

01-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Ooijevaar kaart herhaaldelijk aan dat de reizigers van de Hoekse Lijn gecompenseerd moeten worden

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur ziet ervan af om de nooduitgangen van de parkeergarage bij station Schiedam-Centrum tijdelijk open te zetten. De overweging was dat passagiers van het vervangende busvervoer voor de Hoekse Lijn dan beter beschut op de bus kunnen wachten. De RET heeft echter aangegeven dat wachtruimtes die geen direct zicht bieden op naderende bussen niet intensief gebruikt zullen worden. Daarom is van die optie afgezien.  

Ook een andere ‘oplossing’ om de wachttijd te veraangenamen is niet haalbaar. Het college van burgemeester en wethouders dacht aan de mogelijkheid dat de bussen tijdens de pauze van de chauffeurs direct bij de haltes komen te staan, zodat reizigers in de bus kunnen wachten. Maar om redenen van veiligheid en vandalisme ziet de RET het niet als mogelijk om de bussen onbeheerd achter te laten. Buschauffeurs moeten in hun pauze immers vrij zijn om even een ommetje te maken of een boodschapje te doen. Het wordt niet wenselijk gevonden dat de chauffeurs in hun pauze in de bus moeten blijven omdat de passagiers alvast willen plaatsnemen.  

Niettemin hebben de verantwoordelijke bestuurders van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geregeld bijeenkomsten om het optimaliseren van het vervangend busvervoer te bespreken. Uiteraard komt ook de ‘voortgang’ met de Hoekse Lijn ter sprake. Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2019 heeft de Schiedamse gemeenteraad op dinsdag 13 november een motie aangenomen, waarin werd aangedrongen op meer comfort deze winter voor de reizigers met het vervangend busvervoer. De motie kreeg overgrote steun, alleen de VVD en Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) stemden tegen. Maar ondanks de grote raadsmeerderheid heeft de gemeente bij de RET slechts kunnen bereiken dat  er bij enkele abri’s windschermen zijn geplaatst em dat de RET sinds maandag 3 december een dienstregelaar op station Schiedam inzette om te zorgen dat de wachttijden tot het minimum beperkt bleven.  

Overigens had de motie nog een ander element in zich. De gemeenteraad sprak uit dat als de metro eenmaal naar Hoek van Holland rijdt, de reizigers gedurende een bepaalde periode ‘vrij reizen’ aangeboden moeten krijgen – om ze iets te compenseren voor al het ongemak dat ze hadden tijdens de uitval van het spoorvervoer tussen Rotterdam en De Hoek.

Jeroen Ooijevaar, wethouder voor GroenLinks en Progressief Schiedam, heeft daar sinds de begrotingsbehandeling continu aandacht voor gevraagd – terwijl duidelijk werd dat de reizigers nog meer gedupeerd werden door de verdere vertraging van de Hoekse Lijn. Die aandacht vragen voor compensatie: “Dat blijven we doen!” zegt het college van B & W van Schiedam. De gemeentebesturen van Vlaardingen en Maassluis zijn solidair. Uit de brief van B & W aan de Schiedamse raad komt niet duidelijk naar voren hoe het Rotterdamse gemeentebestuur en de RET hiertegen aankijken.