Andere eigenaar Passage... kunnen creatieve ondernemers nog terecht?

21-07-2021 Nieuws Kor Kegel

Anneke Post krijgt te horen dat de kunstenaars uit Tuindorp in ieder geval niet in het Stadserfcomplex terecht kunnen

SCHIEDAM – Komen creatieve ondernemers nog wel in aanmerking voor het gebruik van de leegstaande ruimten boven de winkels in de Passage? Gemeenteraadslid Anneke Post-den Heijer kreeg dat wel als antwoord op haar schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders, maar daarna kwam er het nieuws dat PingProperties uit Amsterdam de Passage heeft gekocht van HighBrook Investors. En wil Ping die ruimtes niet een andere functie geven? 

Het zou aanleiding kunnen zijn voor nieuwe schriftelijke vragen. Anneke van de fractie-Post in de Schiedamse gemeenteraad wilde aan de weet komen of de kunstenaars die uit de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan in wijk Tuindorp moeten vertrekken geholpen worden met het zoeken naar alternatieve atelierruimte. Ze had geruchten gehoord dat de kunstenaars naar de Heilig Hartkerk in de Gorzen kunnen of naar leegstaande accommodatie binnen het Stadserfcomplex. Of naar de Passage boven de winkels. 

Het Stadserf niet, antwoordt het college van B & W, en op de Gorzenkerk gaat het college van niet in. Maar er is onderzoek naar de beschikbaarheid van de ruimten boven de winkels in de Passage. Ze zouden beschikbaar gesteld kunnen worden aan startende ondernemers in de creatieve ‘industrie’. Het initiatief is niet primair bedoeld voor de kunstenaars uit de Iepenlaan, maar als de locatie geschikt en haalbaar wordt geacht kunnen ze wellicht in aanmerking komen. 

PingProperties heeft de Passage verworven omdat de organisatie gelooft in de kracht van winkelcentra. Het bedrijf hoopt dat er naast de 86 winkels die er nu zijn nog 18 bij komen in de leegstaande units. Over de ruimtes boven de winkels heeft Ping het niet. 

Het college heeft ook de vraag van Anneke Post beantwoord of de gemeente Schiedam de kunstenaars uit de Iepenlaan wil helpen aan alternatieve ruimte. Het college zegt al maanden met de kunstenaars in gesprek te zijn. De gemeente heeft gevraagd aan welke voorwaarden alternatieve ruimte zou moeten voldoen. Vorige week kreeg de gemeente een reactie van de advocaat van de kunstenaars, Kirstain Houweling. Het college laat nu nagaan of er binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille locaties beschikbaar zijn die aan de voorwaarden voldoen. Ook wordt er buiten het gemeentelijke vastgoedbezit gekeken. Het college zegt erbij dat het niet verplicht is de kunstenaars te herhuisvesten, maar dat het de kunstenaars wel wil faciliteren in hun zoektocht. 
De kunstenaars wijzen op oude verplichtingen die de gemeente wel moet nakomen.