Annemiek Jetten Vlaardings burgemeester

10-01-2017 Nieuws Redactie

Commissaris van de koning Jaap Smit beëdigt Annemiek Jetten - foto's: Herman van Nieuwenhuizen en Paul Meuldijk

VLAARDINGEN - Gisteravond werd de nieuwe burgemeester van Vlaardingen geïnstalleerd. Tijdens haar eerste speech bedankte Annemiek Jetten ieder die haar hartelijk ontvangen heeft. Maar zij sprak in de Grote Kerk ook over de zaken die minder goed gaan en waar zij als nieuwe burgemeester hoopt het verschil te maken.

Jetten typeerde Vlaardingen als staand voor zowel fysieke als andere opgaven. "De specifieke bevolkingssamenstelling met een daaraan gekoppeld opleidingsniveau, krappe budgetten, werkgelegenheidsproblematiek en ook andere grootstedelijke problemen zijn de uitdagingen waarvoor wij, en ik zeg nadrukkelijk wij ons gesteld zien", aldus de nieuwe burgemeester van onze buurgemeente.

Zij schrikt niet terug voor de taak deze problemen op te pakken. "Deze uitdagingen waren, naast de familiebanden met Vlaardingen, voor mij aanleiding naar deze vacature te solliciteren. Ik hoop dat ik met mijn persoonlijkheid, kennis en ervaring (Jetten was eerder burgemeester van het Zeeuws-Vlaamse Sluis -red.) kan bijdragen om stappen voorwaarts te zetten." Constructieve samenwerking tussen alle organen van het gemeentebestuur was een belangrijke voorwaarde bij haar aanstelling. "Ook vraagt de gemeenteraad om een netwerker die de gemeente zowel in- als extern op een constructieve wijze kan vertegenwoordigen en die zich wil inzetten om gezamenlijk resultaten te behalen. Een ambassadeur van en voor Vlaardingen. Graag zet ik mij hiervoor in."

Door veranderingen in de maatschappij wordt er veel gevergd, van ieder en ook concreet van volksvertegenwoordigers. "De grootscheepse wijzigingen in de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de WMO hebben gezorgd voor onzekerheid, verdeeldheid en verharding van standpunten." Werk aan de winkel, aldus Jetten. "Dit geldt ook voor vraagstukken rondom een eerlijke verdeling van middelen, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. De maatschappelijke onrust die landelijk tot uiting komt, speelt ook in Vlaardingen. Het is aan bestuurders, burgers en maatschappelijke organisaties om hier samen met oplossingen te komen. Ik ga graag deze uitdaging met u aan." Was getekend: Annemiek Jetten, vanaf gister de burgemeester van Vlaardingen.

Look Boden schreef bij gelegenheid van de installatie van Jetten het volgende gedicht, en droeg dat gisteren ook voor:

Nieuwe kamer
(bij de verwelkoming van burgemeester Annemiek Jetten te Vlaardingen)


Zoals dat vaak gaat met kamers:
gelaten hangt de lucht te wachten
tot ze in beweging komt.

Geen stof dat opwaait,
geen haan die kraait in het vroege
ochtendgloren.

Zelfs geen behang,
geen vloer om indrukken
op achter te laten,
een kale vlakte van
ongeverfde planken.
 
Het huis eromheen
geeft rekenschap
van sporen in de tijd,
de geur van koffie,
de stemmen door de muren
die voortdurend
kwelen van plannen
en idealen.

En dan valt alles op zijn plek.
De deur gaat open,
de kamer staat als bij toverslag
vol trots, die ogenschijnlijk
botst met het volk dat stoelen
danst, maar nooit haar
hart verkwanselt aan kwalen
die de hare niet zijn.

Er is genoeg van andere zaken
om over te praten.

De tafel staat klaar,
het eten lijkt al opgediend,
een hand gebaart als tegen
een vriend: er is altijd plaats
voor hen die zich geborgen weten.


Look J. Boden
Stadsdichter Vlaardingen

Bekijk de foto'sGerelateerd