Antoinette Laan-Geselschap automatisch loco-burgemeester

16-04-2021 Nieuws Kor Kegel

Het is niet dankzij haar ervaring dat Antoinette Laan pardoes loco-burgemeester van Schiedam wordt...

SCHIEDAM – Ze is nog maar net wethouder in Schiedam en ze komt niet uit Schiedam en toch is Antoinette Laan-Geselschap al meteen loco-burgemeester van Schiedam ofwel de eerste plaatsvervanger van burgemeester Cor Lamers.  

In zekere zin zijn alle wethouders als het erop aankomt loco-burgemeester, want ze moeten allen in staat zijn de burgemeester te vervangen als deze met vakantie of anderszins afwezig is. Er zit een soort hiërarchische structuur in. De wethouder van de grootste coalitiepartner in het college van burgemeester en wethouders levert de eerste loco-burgemeester. En als deze ook afwezig zou zijn, is de wethouder van de op één na grootste coalitiepartij de loco, in dat geval dus de tweede loco. Enzovoorts. 

De coalitie in Schiedam bestaat uit VVD, D66, AOV, GroenLinks, CDA en Progressief Schiedam. Vóór zijn vertrek naar de Tweede Kamer was Fahid Minhas dus de eerste loco-burgemeester. Nu hij als wethouder wordt opgevolgd door Antoinette Laan, die in de Tweede Kamer zat maar niet herkiesbaar was en dus de handen vrij had toen ze door de VVD voor Schiedam gevraagd werd, is het automatisch zo dat zij Minhas als eerste loco opvolgt. 

Helemaal nieuw in Schiedam en meteen de eerst aangewezene plaatsvervanger van burgemeester Lamers! 

Een beetje uitleg over de procedure rond de aanwijzing van loco-burgemeesters kan gene kwaad, want in Schiedam leeft een veronderstelling dat het te maken heeft met de Rotterdamse wethouderservaring van Antoinette Laan en haar ervaring als lid van de Tweede Kamer, dat het dáárdoor komt dat ze meteen de andere wethouders voorbijstreeft. Maar als je weet hoe het werkt, is het geen voorbijstreven en heeft het in principe ook niets met haar politieke ervaring te maken. Ze volgt gewoon Fahid Minhas op als eerste loco.  

De volgorde daarna van tweede, derde, vierde en vijf loco’s heeft voor wie geïnteresseerd is ook wel een verklaring nodig, want de tweede loco zou geleverd moeten worden door de op één na grootste coalitiepartij. Echter, Jeroen Ooijevaar is lid van GroenLinks en GroenLinks heeft minder gemeenteraadsleden dan D66 en het AOV. Waarom hij dan toch tweede loco is, heeft ermee te maken dat GroenLinks voor de periode 2018-2022 een gezamenlijke fractie vormt met Progressief Schiedam (PS). Samen hebben zij een zetel meer dan D66 en het AOV. Dus… Jeroen Ooijevaar als tweede loco.  

De derde loco, dus de plaatsvervanger van Ooijevaar als deze ook afwezig zou zijn, is Marcel Houtkamp die de langste staat van dienst heeft in de Schiedamse politiek. Maar die lange staat van dienst is niet de verklaring, gelet op de voorgaande uitleg. Houtkamp vertegenwoordigt D66 en deze partij is na de VVD en de combi GroenLinks/PS de grootste coalitiepartner.  

In de staart van het locorijtje zit wel iets eigenaardigs – het zal in Schiedam eens normaal gaan. De plaatsvervanger van Houtkamp is niet de AOV-wethouder, Duncan Ruseler, maar CDA-wethouder Patricia van Aaken. En hier heeft klaarblijkelijk een rol gespeeld dat Van Aaken ook in de vorige periode al wethouder was en dat Ruseler in de huidige periode tussentijds inviel. Tikkeltje inconsequent, want hier telt dan wel ineens de ervaring, maar het is een bagatel, want in de praktijk komt het hooguit een paar dagen in de zomerperiode voor dat alle andere leden van B & W met vakantie zijn en Ruseler als laatste loco de waarnemend burgemeester mag zijn. 
En misschien komt het niet eens zo ver.

Herstel:
In de eerst geplaatste versie is abusievelijk het AOV weggevallen uit de opsomming van coalitiepartijen in Schiedam.