Autorijders terugwinnen met gratis Hoekse Lijn?

11-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Een romantisch plaatje van de oude Hoekse Lijn

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam heeft er bij de RET op aangedrongen om automobilisten straks terug te winnen voor de Hoekse Lijn, bijvoorbeeld door ze een periode van vrij reizen aan te bieden. 
Het zou een van de maatregelen kunnen zijn. Er wordt ook gezocht naar andere manieren om die mensen, die na het uitvallen van de Hoekse Lijn weer voor de auto hebben gekozen, terug te verleiden naar het openbaar vervoer.  

Het college van B & W vraagt in het bestuurlijk overleg continu aandacht voor compensatie van reizigers die gedupeerd worden door het uitblijven van de Hoekse Lijn. “En dat blijven we doen”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Aansluitend zijn we in gesprek met de RET over extra aanvullende maatregelen of acties om het wachten in de kou wat aangenamer te maken.” 
Hier zijn twee concrete maatregelen uit voortgekomen. Bij de grotere recent aangebrachte abri’s worden zeer binnenkort windschermen geplaatst, zodat reizigers beschut staan. Daarnaast heeft de RET met ingang van maandag 3 december in de ochtend- en middagspits een leidinggevende ingezet op station Schiedam, die ervoor moet zorgen dat de dienstregeling ‘zo punctueel mogelijk’ wordt uitgevoerd. “Als er zich nog andere mogelijkheden voordoen die het de reizigers comfortabeler kunnen maken, passen we die uiteraard ook toe”, zegt het college.

De RET is zichzelf overigens ook bewust van de noodzaak om OV-reizigers, die sinds de ombouw van de Hoekse Lijn van trein naar metro weer op de auto zijn overgestapt, terug te halen als begin 2019 het spoor als metrolijn wordt heropend. 
De mogelijkheid van een periode gratis OV wordt overwogen.