Avondklok legitiem; boetes blijven staan

26-02-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De avondklok was juridisch goed genoeg ingekleed. Tot dat oordeel komt het gerechtshof in Den Haag vandaag. Dat betekent dat de boetes die ook in Schiedam zijn uitgedeeld voor het schenden van de avondklok, in stand blijven.

De avondklok is nu ruim een maand oud. Vorige week meldde burgemeester Cor Lamers dat tot de week daarvoor vijftig bekeuringen waren gegeven aan overtreders van de avondklok. Zie dit artikel.

De regering had de avondklok gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dat is correct gebeurd, aldus het gerechtshof. Daarmee gaat het in tegen de Haagse rechtbank, die eerder in kort geding dat tegen de staat was aangespannen, Viruswaarheid gelijk gaf.

De voorzieningenrechter stelde op 16 februari de avondklok per direct buiten werking omdat deze niet legitiem zou zijn. Het gerechtshof heeft nu echter geoordeeld dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. "De Coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding. De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team."

Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. De (tijdelijke en beperkte) inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.

Tegen deze uitspraak van het gerechtshof Den Haag is cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.


Gerelateerd