Baggeren scheelt veertigduizend kuub slib in binnenhavens

28-12-2020 Nieuws Redactie

Baggeren levert ook schoner water op voor de zwemmers in de volgende hittegolf; foto: archief


SCHIEDAM - Veertigduizend kuub slib moet er uit de Schiedamse binnenhavens komen door de inzet van de baggeraars die daar komende week aan het werk gaan.

Daarvoor hebben zij naar verwachting tien weken nodig. Het baggeren is nodig om een betere vaardoorgang te creëren; "Hierdoor krijgen de Schie en de binnenhavens weer de gewenste waterdiepte", meldt de gemeente Schiedam, die opdrachtgever is van het project.

Tien weken werk betekent dat het uitdiepen ruim voor het nieuwe vaarseizoen is afgerond. Behalve meer diepgang levert het baggeren naar verwachting ook een betere doorstroming en schoner water op.

"De Schiedamse Schie loopt door een dynamisch en intensief gebruikt deel van de stad, zoals het historisch centrum met rijks- en gemeentelijke monumenten langs de Schie", aldus de gemeente. “Daarom is tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de stad en worden de baggerwerkzaamheden met de grootste zorg uitgevoerd om verkeers- en geluidshinder voor de omgeving te voorkomen.”

Onderdeel van het werk is ook het verplaatsen van schepen die in de havens zijn afgemeerd. In samenwerking met de coördinatoren van de schippers van De Korte Haven, Vereniging Het Beurtschip en watersportvereniging De Nieuwe Haven, zijn locaties gevonden waar de schepen tijdelijk kunnnen afmeren. De schepen van Het Beurtschip, met een lengte tussen de twintig en dertig meter, worden verplaatst naar de Korte Haven, de Florijnhaven en mogelijk naar de carrouselplaatsen in de Lange Haven.

De Havendienst Schiedam begeleidt alle schepen naar hun tijdelijke ligplaats. Ook zorgen de brugwachters voor een soepele doorvaart van het baggermaterieel naar de baggerlocaties. Daarnaast worden voor de bewoonde schepen de noodzakelijke voorzieningen verzorgt zoals stroom en water.

Voor het baggeren wordt gebruik gemaakt van grote schepen, waardoor er minder vaarbewegingen nodig zijn, aldus de gemeente. Verder gebruiken de baggermachines een mengsel van diesel en biodiesel, wat scheelt in de uitstoot van kooldioxide, naar verluidt ruim zeventig procent.

Het werk zal volgens de gemeente voor enige geluidsoverlast zorgen bij omwonenden en passanten. Ook kan het baggerwerk stinken. Om te voorkomen dat vervuild slib zich verder door het water verspreidt wordt een bellenscherm ingezet.Gerelateerd