B&W: geen redenen om seksbedrijf te dwarsbomen

12-03-2018 Nieuws Redactie

Foto: google

SCHIEDAM - Het feit dat de seksbranche een gevoelig imago heeft, is niet voldoende reden om de ondernemer die een prostitutiebedrijf wil vestigen in de 's-Gravelandsepolder, in zijn plannen te dwarsbomen. Te meer daar de exploitant in kwestie 'geen twijfelachtige of slechte' reputatie heeft.

Dat stellen burgemeester en wethouders in hun antwoord op schriftelijke vragen van de VVD uit januari.

De liberalen drukten in hun vragen uit verbolgen te zijn over het plan van het college om het seksbedrijf toestemming te verlenen zich te vestigen aan de Van Vlissingenstraat. "De afgelopen periode is met veel energie en door intensieve samenwerking tussen de opsporings- en handhavingsdiensten geïnvesteerd om de ‘s-Gravelandsepolder terug te veroveren op de onderwereld. De schimmigheid van een behoorlijk aantal bedrijfjes en zware ondermijnende activiteiten van criminele bendes is en wordt goed aangepakt", aldus de fractie in januari bij monde van Hans Meijer.

Het college stelt hier tegenover 'zich bewust te zijn van het maatschappelijke imago dat de seksbranche heeft'. "Tegelijkertijd maakt het college zich sterk voor legale seksinrichtingen, omdat het bieden van legale alternatieven bijdraagt aan het beperken en tegengaan van de illegale prostitutie in de stad. Ook is het college zich bewust van het risico van criminaliteit in en rondom de seksbranche." Daarin verschilt echter de ene seksuitbater van de andere, aldus B&W. Hen staan verschillende mogelijkheden ter beschikking om een ondernemer te toetsen: het college bezit de bevoegdheid om de omgevingsvergunning te verlenen, de burgemeester de bevoegdheid ten aanzien van de exploitatievergunning. De burgemeester beoordeelt tijdens de toetsing van de aanvraag of het seksbedrjf op correcte en veilige wijze kan worden geëxploiteerd. "Het is bekend dat de exploitant ook een seksbedrjf in de gemeente Alphen aan den Rijn exploiteert", aldus B&W in de beantwoording van de vragen. "Die gemeente ervaart geen problemen van het seksbedrjf en ook de openbare orde of overlast is niet in het geding."

Verder wijst het college erop dat de exploitant een bedrijfsplan moet opstellen. "Dit bedrijfsplan wordt beoordeeld door het team Openbare Orde & Veiligheid als ook de politie (AV1M). Ook is de exploitant voorgelegd aan het Landelijke Bureau Bibob (LBB). Het bureau heeft positief geadviseerd en ziet geen vrees dat de vergunning voor illegale praktijken gebruikt zou worden", aldus B&W.

In de beantwoording geven zij ook aan hoe de exploitant denkt de orde in en om zijn pand te handhaven. B&W leggen uit: "In de aanvraag beschrijft de exploitant dat hij een beheerder/beheerster in het bedrijf aanwezig heeft. De voordeur is elektronisch vergrendeld en de beheerder/beheerster beoordeelt via camerabeeld of een klant wordt
toegelaten. Ook ziet de beheerder/beheerster erop toe dat drank en drugs buiten het pand blijven en bezoekers met agressie of die onder invloed zijn, de toegang wordt geweigerd." Andere middelen die de ondernemer wil inzetten zijn cameratoezicht in en om het pand. "De exploitant staat open voor en ontvangt ook controles van instanties (zoals politie en gemeente) en werkt met de GGD samen om de prostituees te voorzien van vaccinatie en soa-controle. De exploitant geeft tevens aan dat een prostituee nooit verplicht is om zich aan een klant voor te stellen en zelf bepaalt of hij/zij een klant toelaat." Verder is de gevelreclame die het bedrijf herkenbaar moet maken voor klanten, voorgelegd aan de Welstandscommissie, die positief heefi geadviseerd. "De buitenreclame is behoudend en niet aanstootgevend."

B&W bevestigen verder dat er in het bestemmingsplan geen ruimte was voor vestiging van een seksbedrijf aan de Van Vlissingenstraat. Maar dat is er in geen enkel bestemmingsplan dat in Schiedam geldt, aldus het college. "Dit betekent dat voor elk seksbedrjf eerst een omgevingsvergunning 'strijdig gebruik' moet worden aangevraagd. Hierbij
wordt een individuele afweging gemaakt of het wenselijk is medewerking te verlenen. In dit geval is medewerking verleend met een afwijking van het bestemmingsplan."

Het college geeft verder aan de commotie om de seksinrichting wel te hebben verwacht. Mede om die reden 'is de exploitant verzocht voorafgaand aan de aanvraag in contact te treden met belanghebbenden'. In een overleg met de voorzitters van de verschillende belangenverenigingen op 13 februari is volgens B&W al geconstateerd 'dat er meer behoefte aan communicatie was geweest'. "De communicatie over deze aanvraag en over de procedure had beter, en vooral actiever en minder procedureel gekund", zo concludeert het college. Dat had echter geen verschil gemaakt op het uiteindelijke besluit om het seksbedrijf toe te staan. "De locatie is immers zeer geschikt voor een seksinrichting en daarnaast voldoet de inrichting aan alle criteria die onze APV en het prostitutiebeleid daaraan stellen."Gerelateerd