B&W: Schiehotel mag gebouwd

16-02-2018 Nieuws Redactie

Beeld van Actually Design


SCHIEDAM – De Veste kan het geplande hotel op Schieveste bouwen zoals door de architect is bedacht. Tenminste, als het aan burgemeester en wethouders van Schiedam ligt, die in hun vergadering afgelopen dinsdag hebben ingestemd met het ontwerp voor het hotel.

Het gaat om het Schiehotel, het hotel dat al was aangekondigd toen Euroscoop zijn bouwplannen in 2016 bekendmaakte. Het Schiehotel wordt door De Veste ontwikkeld; Actually Design is het architectenbureau dat verantwoordelijk is voor het ontwerp. Het is ook het bureau dat kantoor houdt in de Johan Braakensiekstraat, in het voormalige schoolgebouw waar tot voor kort de opvang van vluchtelingen in was ondergebracht.

Het ontwerp van Actually Design druist in tegen het bestemmingsplan dat voor Schieveste geldt. Het gebouw is hoger dan volgens dat plan toegestaan en het kent 'overhangingen' in de gevel – een beeldbepalend en architectonisch element dat volgens het bestemmingsplan ook niet is toegestaan.

Maar juist omdat het om architectuur gaat, die zo zijn eigen wetten qua vormgeving en schoonheid kent, stelt het college dat de stad er goed aan doet het hotel zoals getekend te laten realiseren en dus de bouwer niet aan het bestemmingsplan te houden. Juist de elementen waar het ontwerp strijdig is met dit plan, geven het gebouw volgens B&W 'extra cachet'.

Zij willen de zogenaamde omgevingsvergunning die de ontwikkelaar nodig heeft om te kunnen bouwen verlenen, maar daarvoor is nodig dat de raad instemt dat wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Nu gaf de raad enkele jaren geleden al aan dat het die 'verklaring van geen bedenkingen' afgeeft bij projecten die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige visie die geldt. Toch willen B&W de volksvertegenwoordigers de mogelijkheden geven bedenkingen tegen het bouwplan naar voren te brengen. Indien tenminste zeven raadsleden binnen drie weken doorgeven het bouwplan in de raad te willen behandelen, dan zal dat alsnog gebeuren, aldus B&W.

Het hotel bij de Euroscoop krijgt een grootte van 16.800 vierkante meter en krijgt ook ruimte voor verblijf voor langere tijd/appartementen.Gerelateerd