Beeldbepalend gebouw moet entree binnenstad smoel geven

18-02-2020 Nieuws Redactie

Beeld: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Aan de Singel moet een 'iconisch' gebouw verrijzen dat een impuls moet geven aan de stad.

Het college van B&W heeft de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen aangewezen als partij voor de uitwerking van een plan voor de Kop van de Singel. Op deze locatie, aan Singel en Stationsplein, moet een gebouw komen dat de entree naar de binnenstad vanuit het station 'smoel geeft'.

De Kop van de Singel is een van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling Schie District. De gemeente wil verschillende deelgebieden in samenhang ontwikkelen waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met een innovatief bedrijventerrein Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie op Schieveste en de realisatie van een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. De Kop van de Singel vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

De ontwikkelcombinatie is volgens B&W 'een partner die in samenwerking met alle betrokken partijen een bij Schiedam passend iconisch gebouw' kan ontwerpen en realiseren.  Met een mix aan functies en voorzieningen moet het gebouw een een aantrekkelijke worden 'voor alle Schiedammers en bezoekers'.

In het najaar besloot het college de creativiteit van de markt te prikkelen om te komen met ideeën voor een aansprekende ontwikkeling van de Kop van de Singel. Op de vastgoedbeurs Provada presenteerde de gemeente de locatie, zodat partijen zich konden aanmelden om over de locatie ideeën uit te werken. Op basis van een uitgebreide selectieprocedure in twee rondes kwam de inbreng van de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen als winnaar naar voren.

“Het college heeft op deze prominente locatie een gebouw voor ogen dat een icoon voor Schiedam zal zijn en een herkenbare link heeft naar het dna van Schiedam. De winnaar heeft een gedegen programma gepresenteerd, een visie op de omgeving gegeven en onze nadrukkelijke wens tot participatie en communicatie met de omwonenden meegenomen”, licht wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen) de selectie toe.

De verbinding tussen station Schiedam-Centrum en de binnenstad, en de routes naar de binnenstad, moeten een kwaliteitsslag krijgen, aldus het stadsbestuur. "Toevoeging van een dergelijk gebouw op de Kop van de Singel versterkt de entree naar de stad en verlevendigt het Stationsplein. De ontwikkelcombinatie zet met het gebouw, dat met een knipoog naar de Schiedamse stadsstijl ‘S’Maak’ wordt genoemd, in op een icoon dat ruimte biedt. Ruimte voor Schiedamse stadsmakers die er gaan wonen en in de plint van het gebouw zorgen Schiedamse smaakmakers voor de gewenste binnenstedelijke levendigheid. Door de ontwikkeling van woningen op deze locatie wordt de woningvoorraad van Schiedam, in de lijn met de Woonvisie, uitgebreid."

In de komende maanden gaat de ontwikkelcombinatie in overleg met de gemeente en de bewoners in de buurt de plannen verder uitwerken. De gemeente en de ontwikkelcombinatie zullen de plannen toelichten tijdens een informatiebijeenkomst op donderdagavond 5 maart in het Stadskantoor (voormalige bibliotheek op de eerste etage),Gerelateerd