Begrijpelijke taal, ook audiovisueel

03-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Ambtenaren moeten begrijpelijk leren schrijven

SCHIEDAM – Een nieuwe brief van B & W over begrijpelijke taal. Dat had het college eind 2018 beloofd. Het college zou de gemeenteraad vóór vrijdag 1 februari nader informeren over nieuwe acties om duidelijker te communiceren – en die termijn is gehaald.

Behalve dat een Schrijfwijzer wordt ontwikkeld die de ambtenaren kunnen hanteren om structuur aan te brengen in hun teksten en de boodschap begrijpelijker te maken, komen er dit jaar ook experimenten met audiovisuele communicatie. Het gemeentebestuur wil dat de ambtenaren niet alleen eenvoudiger gaan schrijven (op taalniveau B1), maar dat ze zich ook mondeling helder en begrijpelijk uitdrukken naar de inwoners, bijvoorbeeld op bijeenkomsten en aan de telefoon. Alle ambtenaren moeten een taaltraining volgen.

Daarnaast wil de gemeente beter rekening houden met burgers met een visuele of gehoorbeperking. Op de website van de gemeente wordt de boodschap meer in beeld gebracht zonder de noodzaak van heel veel tekst. Bij de gemeentevoorlichting komen meet infographics, video’s en pictogrammen. De gemeente vraagt ook partners die namens de gemeente communiceren om dat begrijpelijk en toegankelijk te doen.  

De gemeenteraad stemde op dinsdag 13 november unaniem voor een motie om tot begrijpelijke taal te komen. Eén op de vijf Schiedammers heeft moeite met lezen en schrijven. Twintig procent van de bevolking is laaggeletterd ofwel analfabeet of semi-alfabeet. De raad sprak uit dat alle Schiedammers brieven en berichten van de gemeente moeten kunnen begrijpen. De kindergemeenteraad had daar ook al voor gepleit. 
Burgemeester en wethouders gaven uitvoering aan de motie door enkele actieplannen te maken die de ambtenaren moeten trainen in eenvoudig Nederlands. Een niet genoemd argument is dat in brieven van de gemeente het aantal spelfouten en fouten in zinsbouw zienderogen toeneemt. Simpeler taalgebruik zou kunnen leiden tot minder fouten.  

Schiedam Campus biedt verschillende trainingen aan. Alle webredacteuren bij de gemeente krijgen jaarlijks een training omdat schrijven voor het web een speciale vaardigheid vereist. Alle medewerkers kunnen de training ‘Lezersgericht schrijven’ volgen. Ruim zeventig medewerkers zijn getraind in bestuursvoorstellen schrijven, maar ook daarin zijn een heldere structuur en opbouw van de tekst belangrijk, evenals duidelijk woordgebruik. 
De gemeente heeft ambtenaren vrijgemaakt om ze als schrijfcoach op te leiden, die hun collega’s kunnen ondersteunen.  

Het gemeentebestuur stelde in 2017 de visienota Open Schiedam vast. Uitgangspunt is dat de gemeente Schiedam werkt aan het vertrouwen van de inwoners en open staat voor vernieuwing. Daartoe worden informatie en data op een toegankelijke manier ter beschikking gesteld. De in november aangenomen motie Begrijpelijke Taal sluit daarom goed aan bij het collegebeleid, aldus B & W.