Behoud intercity-status Schiedam kost miljoenen

08-12-2015 Nieuws Ted Konings

DEN HAAG / SCHIEDAM - Schiedam verliest zijn intercity-status als de bestaande plannen voor personentreinen tussen Rotterdam en Den Haag niet worden veranderd. Aanpassing van de plannen kost tien tot 25 miljoen euro extra.

Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (Christen-Unie) en Betty de Boer (VVD).

“Variant B is ontoereikend voor een intercity-stop in Schiedam”, stelt Dijksma in haar antwoord. Die variant heeft in de plannen vooralsnog de voorkeur. Die staan in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Om dat programma te realiseren zijn vier sporen nodig tussen Schiedam en Rotterdam. In een variant in de plannen, plan D genoemd, worden de vier sporen die nu al tussen de twee steden liggen, geschikt gemaakt voor PHS. Dit plan zou volgens Prorail tussen de dertig en 55 miljoen euro kosten, aldus de staatssecretaris. Dat is tien tot 25 miljoen meer dan variant B, die sowieso moet worden uitgevoerd om de PHS-plannen te realiseren.

De Boer en Dik-Faber hadden Dijksma gevraagd of het niet veel beter is om direct voor de duurdere variant te kiezen. Er is een 'eindbeeld' waarin het spoor tussen Delft-Zuid en Rotterdam viersporig is. Het in tweeën realiseren van die plannen is volgend de kamerleden weer twintig miljoen duurder dan in één keer de viersporigheid inbouwen. Dijksma geeft daar geen antwoord op en wacht onderzoek af. .

De nieuwe staatssecretaris geeft aan 'medio 2016' een besluit te nemen over twee, dan wel viersporigheid. Dit als de milieueffectrapportage voor het spoor tussen Delft-Zuid en Rijswijk gereed is.

De regio bepleit plan D en zal volgens Dijksma Prorail opdracht geven variant D te onderzoeken. Dat onderzoek moet voor midden volgend jaar gereed zijn. “Opdat eventueel overgestapt kan worden van realisatie van variant B naar realisatie van variant D.” De staatssecretaris zegt daarbij: indien er daarvoor voldoende middelen beschikbaar komen. En: “Op dit moment is er geen zicht op extra middelen.”

Overigens bestaat een intercity-status formeel gesproken niet, stelt Dijksma. Nu al stoppen niet alle intercity's op het station. Slechts de treinen die tot een paar jaar geleden sneltreinen werden genoemd en nu intercity's heten, maken in Schiedam een stop. “Er is geen hard criterium (bijvoorbeeld in het aantal in- en uitstappers), dat bepaalt of een station recht heeft op een Intercitystop”, aldus de staatssecretaris. In de wet is er niets over opgenomen. “De NS bekijkt (op grond van de vervoersconcessie - red.) elk jaar bij het maken van de dienstregeling waar de reizigersaantallen een intercity-stop wenselijk maken en vervolgens of die ook exploitatief en logistiek maakbaar is.”

Dijksma is er niet op voorhand van overtuigd dat het aantal reizigers dat gebruik maakt van Schiedam Centrum de komende jaren zal stijgen, als gevolg van de ombouw van de Hoekse lijn tot metrolijn. “De reizigersstromen zullen anders gaan lopen dan nu. Een reis van Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal is in de toekomst niet altijd de meest logische route.”

 Gerelateerd