Bemiddeling moet doorbraak brengen in strijd om zendmachtiging

07-09-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Er komt toch een 'ultieme' poging om de twee kandidaten voor de Schiedamse zendmachtiging voor de lokale omroep. De gemeenteraad riep het college, met name burgemeester Cor Lamers op om alles in het werk te stellen om Stadsomroep Schiedam en Pop Up Tv tot elkaar te brengen.

Het ging een beetje tegen heug en meug, zo leek het wel. 'Uiteraard' ging Lamer mee in het voorstel om de zogenaamde mediaton tot stand te brengen. Maar hij liet wel bij herhaling weten dat de raad hier toch vooral niet te veel van moest verwachten.

Tegelijk was de raad vastbesloten om op basis van het voorliggende advies van B&W geen keus te maken voor een van de twee kandidaten. Te veel ongerijmdheden en onduidelijkheid, vergelijkingen die moeilijk te trekken, toekomstige ontwikkelingen die moeilijk te voorspellen zijn.

Daarom was de raad het er snel over eens om het debat te staken en het college op te dragen het traject van het bij elkaar brengen van de twee partijen volle kracht in te zetten. Want zoals veel sprekers ook hadden aangegeven: de twee vullen elkaar zo mooi aan. De ervaring van de Stadsomroep, de vernieuwingskracht van Pop Up Tv. Goed zijn in het produceren van snelle nieuwsitems bij de mensen van Pop Up Tv en vertrouwde stemmen achter de microfoon bij Stadsomroep Schiedam.

Morgen, of misschien al vanavond, worden nu agenda's getrokken – want in de wandelgangen was al duidelijk dat de twee media-organisaties wilden meewerken aan de mediation. Nog even ging het in de raad om de wenselijkheid of noodzaak om een onafhankelijke bemiddelaar aan het werk te zetten, en die werd algemeen onderkent, en het mogelijke uitstel dat bij het Commissariaat voor de Media al dan niet moet worden aangevraagd.

Als de bemiddeling er komt, ligt het voor de hand dat niet volgende week dinsdag, maar dinsdag over drie weken in de raad nogmaals zal worden gesproken over de zendmachtiging. In de tussentijd is er werk aan de winkel.


Gerelateerd