Beroep van Batavier 'gegrond' - maar wat is dat waard?

17-01-2018 Nieuws Redactie

Zo zag het zandlichaam van de A4 er ooit uit

Laatste nieuws: Een pyrrusoverwinning. Daar heeft de uitspraak van de Raad van State gisteren veel van weg.

Anders dan door Schiedam24 eerder bericht in het onderstaande stuk, betekent de uitspraak namelijk niet dat de gemeente Schiedam meer moet doen om Rijkswaterstaat te bewegen 4106 bomen te herplanten. De gemeente vond en vindt dat het genoeg heeft gedaan door van RWS een Beplantingsplan te verlangen. Stichting Batavier, Milieudefensie en stichting Boombehoud Vlaardingen maakten hier bezwaar tegen, omdat het plan voor het opnieuw inrichten van de ruimte rond de snelweg in hun ogen uitmondde in een groot verlies aan groen voor de stad; in plaats van bomen werden er struikjes, plantjes, 'veren' geplant.

De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente in haar recht stond toen zij op 16 februari 2015 het verzoek van de drie 'groene' organisaties om strenger toe te zien op het vervangen van bomen door bomen afwees. Volgens het college van B&W wordt 'zorgvuldig toegezien op het correct uitvoeren van de opgelegde herplantplicht en is geen sprake van een overtreding', zo bleek ook tijdens de zitting.

Slechts het feit dat de stichting Boombehoud Vlaardingen in eerste instantie niet als partij in het geheel werd erkend, is nu door de Raad van State teruggedraaid. Maar als belangrijkste conclusie geldt toch wat John Witjes hieronder al stelde: 'De Raad van State waagt zich niet aan een inhoudelijke beoordeling." Of de wijze waarop groen is bijgeplant conform de afspraken is zoals die zijn gemaakt.

Voor de liefhebbers hier de uitspraak van de Raad van State.

DEN HAAG - De gemeente Schiedam moet meer doen om Rijkswaterstaat te bewegen vierduizend bomen te herplanten. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak vandaag. Het hoger beroep van de stichting Batavier en andere partijen tegen een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank wordt door staatsraad Bijloos gegrond verklaard.

De rechtbank in de Maasstad liet in november 2016 het besluit van de gemeente Schiedam in stand. De had geweigerd om maatregelen te nemen tegen Rijkswaterstaat, zoals stichting Batavier wilde. Rijkswaterstaat was door de aanleg van de nieuwe rijksweg A4 tussen Schiedam en Delft verplicht om bomen te herplanten. Stichting Batavier vindt dat die herplantplicht door Rijkswaterstaat niet goed wordt uitgevoerd, omdat ongeschikte planten worden geplant en het beplantingsplan daarom voldoet. Het gemeentebestuur van Schiedam ziet naar eigen zeggen zorgvuldig toe op het correct uitvoeren van de herplantplicht; Rijkswaterstaat is volgens de gemeente niet in overtreding.

De Raad van State behandelde het hoger beroep van stichting Batavier op 14 november.

John Witjes van stichting Batavier weet niet goed wat hij met de uitspraak aanmoet. De uitspraak van de raad richt zich volgens hem met name op het feit dat gemeente en rechtbank ten onrechte de Vlaardingse stichting Boombehoud niet-ontvankelijk hadden verklaard. Herplanten gebeurt weliswaar in Schiedam, maar zo dicht bij de Vlaardingse gemeentegrens dat de stichting wel partij is, zo oordeelt de Raad van State.

Maar de vraag 'wat is een boom?' is ook na vandaag nog altijd niet beantwoord, aldus Witjes. Belangrijkste kritiek van Batavier en anderen is dat er vierduizend bomen zijn gekapt en dat er 'veren' zijn teruggeplaatst. Geen vergelijk in natuur- en belevingswaarde, maar volgens de autoriteiten wel conform de afspraken en plichten. "Ook de Raad van State waagt zich niet aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil", stelt Witjes in een reactie.Gerelateerd