Betere samenwerking mogelijk tussen huisartsen en wijkteams

25-01-2019 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM – Patricia van Aaken was er in juli heel stellig over. De wethouder voor zorg en welzijn, jeugd en onderwijs zei in een interview een betere samenwerking te willen tussen de huisartsen en de wijkondersteuningsteams. Als het wijkteam met een hulpvraag te maken krijgt die de gezondheid van een kind of het gezin raakt, dan moeten hulp en zorg op elkaar worden afgestemd. En als iemand met een klacht naar de huisarts gaat, kan het belangrijk zijn dat de school of het wijkteam er weet van hebben.  

Laat wat wethouder Van Aaken een half jaar geleden zei, nu precies de belangrijkste uitkomst zijn van een symposium dat woensdagavond in Naaldwijk plaatsvond over de transitie in de gezondheidssector. De unaniem gedeelde constatering was dat de samenwerking tussen het sociale domein en huisartsen verbeterd kan worden, als de verschillende hulpverleners uit de wijkondersteuningsteams en de artsen elkaar persoonlijk kennen en korte lijnen hebben. 
Als ze elkaar niet kennen en zelfs min of meer anoniem voor elkaar zijn, komt die samenwerking niet uit de verf. Het symposium leverde dus een pleidooi op om kleinschalig en op persoonlijke basis met elkaar te werken. Dat is ook de beste manier om de privacy van de patiënten c.q. hulpvragers te respecteren. 
Uitwisseling van vertrouwelijke informatie vraagt om terughoudendheid, maar een half jaar geleden zei Patricia van Aaken hierover: “Ik begrijp de privacy-overwegingen, maar we moeten beter kunnen schakelen. Dat vind ik een uitdaging. Vaak is het nodig dat behalve een kind ook het gezin hulp en begeleiding krijgt, maar als de zorgspecialisten en de onderwijsspecialisten niet goed schakelen, kan het zijn dat alleen het kind wordt geholpen, niet het gezin, en dat de problemen bij het kind terugkeren.” 
Ze wilde overigens ook een betere samenwerking tussen de wijkondersteuningsteams (WOT’s) en het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg.  

Het symposium had als titel: ‘Dokter, waar maak je je druk om? Nu en in de toekomst?’ De regionale bijeenkomst voor de regio’s Delft-Westland-Oostland (DWO) en Maassluis-Vlaardingen-Schiedam (MVS) was georganiseerd door de regionale huisartsen ter gelegenheid van het afscheid van drie collega’s uit adviesfuncties, Bram Speijer, René Koop en Mark van Wijk. De laatste blijft nog enige tijd aan als adviseur van ZEL, een advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de gezondheidszorg in DWO en MVS. Bestuurder Sietske Herder: “Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen.” ZEL organiseert ook nascholing en geeft ICT-ondersteuning.  

Hoogleraar huisartsgeneeskunde Patrick Bindels zette de uitdagingen in de zorg op een rij. Er is toenemende problematiek rond vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen. Naast Patrick Bindels zat ook de Schiedamse wethouder Van Aaken in het forumpanel, tezamen met bestuurder Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar, huisarts Mathi Plasmans, tevens voorzitter van de huisartsenkring WSD, voorzitter Marjolein Tasche van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland en directievoorzitter Carina Hilders van de Reinier de Graaf Groep.  

Het symposium leverde ook de aanbeveling op dat in de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuisartsen dezelfde kleinschaligheid noodzakelijk is, met goed persoonlijk contact, en dat de technologie een kans biedt om de zorg efficiënter te organiseren en overdrachten goed te laten verlopen. Omdat er een goede regionale samenwerking is tussen de gemeenten, de zorgpartijen en de zorgverzekeraar, komen de uitkomsten van het symposium hoog op de agenda.