Beveiliging van mensen in 't land ten koste van lokale politie-inzet

19-11-2019 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers gaat enkele evenementen met politie-inzet heroverwegen

SCHIEDAM – De burgemeesters zijn bezorgd. Na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum op woensdag 18 september worden meer personen in Nederland extra beveiligd. Maar dat gaat ten koste van de lokale politie-inzet. De burgemeesters in Rotterdam-Rijnmond kunnen de prioriteiten in het lokale veiligheidsbeleid niet langer waarborgen. Er is te weinig capaciteit, zeggen ze in een brandbrief aan Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.  

Gisteren hebben de burgemeesters erover vergaderd in het regionaal veiligheidsoverleg. Vandaag lichtte burgemeester Cor Lamers er de Schiedamse gemeenteraad over in. Schiedam is al langer met de politie in gesprek over de beschikbare capaciteit. Tot voor kort was er nog geen noodzaak om ingrijpende keuzes te maken, maar nu er veel agenten worden vrijgemaakt voor de beveiliging van personen moeten er wel keuzes worden gemaakt, schrijft Lamers. De beveiliging van mensen die risico’s lopen gaat ten koste van de regionale politie-eenheden en de basisteams – ook van de eenheid Rotterdam en het basisteam Schiedam. Er blijft allerlei werk liggen. Noodgedwongen komen de agenten er niet aan toe.  

Extra probleem is dat de eenheid Rotterdam kampt met een forse vervanging van personeel. Aspiranten tellen al tien jaar mee in de formatie, maar ze zijn niet volwaardig inzetbaar en ze hebben begeleiding nodig, wat ook weer drukt op de beschikbare capaciteit. De burgemeesters in Rotterdam-Rijnmond hebben gisteren afgesproken dat ze het probleem collectief onder de aandacht van de Tweede Kamer brengen en de regering oproepen om de politiesterkte te vergroten.  

Ook eerder al hebben de burgemeesters minister Grapperhaus laten weten dat het water hen tot aan de lippen staat. In diverse brieven is benoemd dat er behoefte is aan structurele middelen voor structurele uitbreiding van de politiecapaciteit. De landelijke inzet van politie voor bewaking van personen kan niet ten koste blijven gaan van lokale capaciteit.

Daarom is het verzoek aan de minister gedaan om met oplossingen te komen die de lokaal inzetbare politie zo veel mogelijk ontlasten. Grapperhaus heeft in reactie hierop vorige week woensdag laten weten dat hij de druk ten aanzien van het operationele politiepersoneel herkent. De minister benoemt in zijn brief aan de burgemeesters dat de politie voor een enorm vervangingsvraagstuk staat en dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Extra capaciteit is niet van vandaag op morgen geregeld. De minister geeft aan dat er ongemakkelijke keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de veiligheidsambities.  

De eenheid Rotterdam is vijftig agenten kwijt aan de beveiliging van personen. De afgelopen drie jaar is het aantal fte’s teruggelopen met vijfhonderd. Vanaf 2022 is er enig zicht op geleidelijke verbetering, maar voorlopig moeten keuzes worden gemaakt.

Zoals Schiedam24 eerder vanavond meldde, betekent het voor Schiedam dat burgemeester Cor Lamers keuzes maakt voor de inzet van agenten. Voor komend jaar maakt hij een heroverweging van nieuwe evenementen buiten de evenementenkalender die om politiecapaciteit vragen; het gaat hierbij om evenementen tussen zaterdag 18 april en maandag 7 september. Bij grote evenementen en voetbalwedstrijden wordt twintig procent minder politie ingezet. Dat is een regionale afspraak tussen de burgemeester in de Rijnmond.

Ook zal burgemeester Lamers de wijkagenten voor maximaal twintig procent van hun tijd inzetten voor noodhulp. Komende tijd zal hij deze maatregelen nader uitwerken, maar hij vindt het belangrijk om de gemeenteraad direct te informeren. Dat deed Lamers dus vandaag.