Bewoner Oude Kerkhof klaagt over schades aan monument

06-07-2019 Nieuws Kor Kegel

Het rijksmonument aan het Oude Kerkhof wordt telkens beschadigd door auto's die er de bocht nauwelijks kunnen nemen

SCHIEDAM – Een bewoner van het rijksmonument aan het Oude Kerkhof 5-9 heeft het gemeentebestuur gevraagd om passende maatregelen te treffen, zodat het gebouw niet telkens weer wordt beschadigd door verkeer dat er de bocht ternauwernood kan nemen.  

Geregeld lopen de muur en de regenpijp schade op. De veroorzakers maken zich doorgaans niet bekend en het levert volgens de bewoner een flinke kostenpost op voor de vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, die het rijksmonument sinds 2005 in eigendom heeft. 
De bewoner, tevens lid van Hendrick de Keyser, vraagt om verkeersmaatregelen zodat het gebouw nog lang de binnenstad mag blijven sieren. Het is een plek met historie. Vóór 1300, dus kort na de stichting van de stad Schiedam, werd er een bagijnhof gesticht en op de plek van het huidige pand kwam een bagijnenkapel, die na de Reformatie werd verbouwd tot vier huisjes, maar nog steeds als kapel.  

In 1755 besloot het stadsbestuur tot de bouw van een Bank van Lening op de plek van de oude kapel. Stadsarchitect Ary van Bol'es kreeg de opdracht een ontwerp te maken. De Bank van Lening was in het pand gevestigd van 1756 tot 1879. Het was niet alleen een kantoor; ook de bankier woonde er. In 1879 kwam er het Stedelijk Gymnasum met zes lokaaltjes en twee kamers voor de rector en de leraren. In het achterhuis was de conciërgewoning. In 1897 verhuisde het gymnasium wegens ruimtegebrek naar een nieuwe locatie. Nog datzelfde jaar kreeg het pand een andere bestemming: het gemeentearchief van Schiedam. Het werd opnieuw verbouwd. Ook het archief kreeg te maken met ruimtegebrek en verhuisde in 1975 ten tijde van het 700-jarig bestaan van de stad Schiedam naar de Korte Haven. Na een tijd van leegstand werd het gebouw in 1984 opgedeeld in enkele kleine verhuureenheden. De ingrijpende verbouwing maakte de oorspronkelijke structuur grotendeels onherkenbaar.

In 2005 werd het pand overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser. De restauratie van 2008-2009 had als doel het historische gebouw minder zwaar te belasten, de interne structuur terug te brengen en het ernstig aangetaste casco en de overige historische onderdelen te herstellen. In het pand werden drie appartementen gerealiseerd, één per verdieping.