Bewoners verrast door werk aan Leerlooierpad

27-10-2016 Nieuws Redactie

De boomwortels profiteren niet van de plaats waar het fietspad komt, aldus Timmers

SCHIEDAM - “Je kunt geen afspraken maken met de gemeente.” Het komt er opmerkelijk verrast uit bij Dan Timmers, die de afgelopen jaren als vertegenwoordiger van de bewoners van de Woudhoek toch veel met het stadsbestuur en zijn medewerkers te maken had.

Maar vandaag doet hem klaarblijkelijk de ogen openen. “Afgelopen maandag hebben we afspraken gemaakt dat de mensen netjes geïnformeerd zouden worden betreffende de start van de werkzaamheden, krijg je nu dit.” De graafmachines staan aan het Leerlooierpad, tot verrassing van de bewoners.

Het Leerlooierpad is een van de routes naar het Sportpark Willem-Alexander waaraan nog gewerkt moet worden. Sterker nog, er ligt nog geen fietspad, terwijl het toch een van de belangrijkste zogenaamde 'ontsluitingsroutes' moet zijn naar de vorige maand in gebruik genomen sportfaciliteiten.

Mogelijk heeft dat mede te maken met de weerstand van omwonenden tegen het ingetekende pad. De georganiseerde bewoners hadden in eerste instantie het liefst helemaal geen fietspad gezien achter hun huizen langs. Maar in het overleg tussen hen en de gemeente dat volgde bleek de noodzaak van zo'n route – je kan niet verlangen dat sporters uit pakweg Kethel of Sveaparken via de Brederoweg naar hun wedstrijd of training fietsen.

Daarop werd de inzet om de mooie rij populieren ter plekke te behouden. De dubbele rij, op een klein dijkje met een schelpenpad, vormt nu een prettig stukje groen in de wijk. Als de beleidsmakers het goed zouden doen, zouden ze het pad verlengen tot aan de scholen De Klinker en De Regenboog en vandaar de wijk uit. Het fietspad zou het best op het dijkje, tussen de bomen door komen te liggen.

Het stadskantoor deelde deze mening niet, wilde liever ten zuiden van de bomen aan de slag, dichter bij de achtertuinen van de woningen langs. Een echt fietspad tussen de bomen zou hun wortels in de weg zitten. De bewoners haalden er een echt bomenspecialist bij; die zag geen bezwaren. Maar de projectleider en andere betrokken ambtenaren zagen niets in het omgooien van hun plannen. Ook het doortrekken van het pad bleek geen optie; nu gaat het via het Touwslagerpad naar de Gildeweg, terwijl die straten daar niet zijn ingericht op veel fietsverkeer.

Afgelopen maandag was een bewonersavond waarop over de plannen zou worden gesproken. “Nu, het was zoals gedacht: ze zijn niet besproken, maar overgebracht”, aldus Timmers. En het fietspad bleef voorzien op zijn oorspronkelijke plaats.

Een toezegging was er wel: de bewoners zouden op tijd geïnformeerd worden over de aanlegwerkzaamheden – die al snel konden beginnen. “De direct aanwonenden zouden een brief krijgen en er zou ook eventueel een bord geplaatst worden”, aldus Timmers. Volgens hem heeft nog geen bewoner die brief gezien – maar de graafmachines zijn er wel al. “Het is denk ik vrij normaal dat als je afspraken maakt, die ook nagekomen worden...”

“Er zou ook een hek komen, om de fietsers beter te begeleiden, zodat ze niet langs de huizen kunnen fietsen of brommen”, aldus Timmers. “Maar helaas. Niets van dit alles is nu het geval. Er wordt al volop gegraven en er worden dikke wortels kapotgemaakt, ongelofelijk, typerend weer zoals er hier weer mee omgegaan wordt.”

Misschien zit het probleem hem in de adressering van de kennisgevingen. De bewoners die het meest met het fietspad te maken krijgen, hebben als adres de Schrijnwerkerstraat. Ook voor de bewonersavond moesten zij het zonder uitnodiging doen.Gerelateerd