Bewonersondersteuning voor woonzaken krijgt andere vorm

05-04-2019 Nieuws Redactie

Marcel Bregman is als wethouder eerstverantwoordelijk voor het ondersteunen van wijkbewoners

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad geïnformeerd over de doorontwikkeling van de bewonersondersteuning. Onlangs is de website van de gemeente Schiedam aangepast en er staat een helder overzicht op waar bewoners voor woonzaken terecht kunnen. Dat zijn de Huurdersorganisatie Woonplus (HOW), de Huurcommissie Schiedam, de Geschillencommissie, het Wijkondersteuningsteam (WOT), de regisseur woonoverlast, het Servicepunt Woningverbetering en in elke wijk de desbetreffende bewonersorganisatie.  

Mochten er woonkwesties zijn waarmee de bewoners niet bij voornoemde instellingen en organisaties terecht kunnen, dan is er ook nog de gemeentelijke bewonersondersteuner van het Team Wijkontwikkeling van de gemeente. Deze was tot afgelopen maandag gedetacheerd bij het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO), maar sinds deze week direct vanuit de gemeente.  

Het college van B & W heeft op de website een Wist Je Dat-special gemaakt als een soort wegwijzer voor de Schiedammers die voorheen bij het SOBO terecht konden. Er is ook een flyer gemaakt waarop bewoners in één oogopslag kunnen zien waar ze voor woongerelateerde zaken terecht kunnen.

Het college heeft de voornoemde partnerorganisaties op de hoogte gesteld van de verwachting dat zij nu wellicht meer vragen rechtstreeks van bewoners krijgen. “Het proces om tot een doorontwikkeling van bewonersondersteuning te komen is in volle gang”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. De bewonersondersteuner (eerder gedetacheerd bij het SOBO) werkt per 1 april 2019 voor de gemeente en gaat een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de bewonersondersteuning. Ook zijn er inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met bewonersorganisaties en met bewoners die bewonersinitiatieven hebben opgezet. De komende maanden worden de gesprekken voortgezet.  

Het gemeentebestuur had de subsidierelatie met het SOBO per 1 januari beëindigd. Omdat de gemeenteraad er op dinsdag 11 december in een motie om vroeg, heeft het college nog voor drie maanden een afbouwsubsidie verstrekt. “In die periode hebben we onderzocht of deze termijn voldoende was voor SOBO om zijn langlopende verplichtingen in verband met de gesubsidieerde activiteiten af te ronden. Wij hebben op basis van door SOBO overgelegde stukken en de zienswijzen geconcludeerd dat de drie maanden vanaf 1 januari daar voldoende voor waren”, schrijven burgemeester en wethouders.  

Het SOBO gaf onlangs in een brief aan de gemeenteraad aan dat het door de gemeente onder druk was gezet om een medewerker te ontslaan. Het college reageert: “Dit beeld willen wij hierbij rechtzetten. De medewerker was aangenomen nádat het college meermaals kenbaar had gemaakt en besloten had de subsidierelatie te willen beëindigen.” 
De gemeente heeft daarom het SOBO gewezen op de risico’s die de stichting liep. In de woorden van het college: “Ambtelijk is SOBO vrijwel direct na ontvangst van het betreffende contract gewezen op de mogelijke risico’s en geadviseerd om zo mogelijk nog gebruik te maken van de beëindigingsoptie tijdens de proefperiode.”Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date