Bewustwordingscampagne Stop Huiselijk Geweld van start

14-10-2021 Nieuws Redactie

Voor deze campagne is een zestal filmpjes opgenomen; foto: stock


SCHIEDAM - Vandaag is de bewustwordingscampagne Stop Huiselijk Geweld gestart. Het doel is om Schiedammers ervan bewust te maken dat Huiselijk geweld meer is dan alleen partner- of kindermishandeling en dat je hier iets tegen kunt doen. De campagne is het resultaat van het initiatiefvoorstel Stop Huiselijk Geweld, dat in januari unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Voor deze campagne is een zestal filmpjes opgenomen, waarin waargebeurde Schiedamse verhalen worden verteld door amateur acteurs. Elk filmpje eindigt met een oproep aan de inwoners van Schiedam om in actie te komen om huiselijk geweld te stoppen. Daarbij wordt verwezen naar de pagina over huiselijk geweld op de website van de gemeente Schiedam. Daarop staat alle informatie en links naar hulp en advies.

De campagne gaat van start met het onderwerp kindermishandeling en is vanaf morgen te zien op de Facebookpagina en Instagrampagina van de gemeente en het Twitteraccount van de gemeenteraad. In de komende weken zullen ook de andere filmpjes met als onderwerpen ouderengeweld, partnergeweld, psychisch geweld en stalking online te zien zijn. Via de website is overzichtelijk te vinden waar je terecht kunt voor hulp, advies, informatie en een luisterend oor.

Dit traject rondom huiselijk geweld bestaat naast de bewustwordingscampagne ook uit gesprekken met organisaties in de stad over de aanpak van huiselijk geweld, zowel met professionals als vrijwilligers. Met de gesprekken wordt de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de stad, waaronder ook de gemeente zelf, beter in beeld gebracht. Hieruit volgen adviezen, die in een rapportage worden gebundeld en op het Stadsgesprek van dinsdag 30 november worden gepresenteerd.

Een werkgroep van zes raadsleden uit diverse politieke partijen geeft de bewustwordingscampagne en de gespreksbijeenkomsten vorm in nauw overleg met de burgemeester Cor Lamers en wethouder Patricia van Aaken. Dat de raadsleden echt zelf met dit onderwerp aan de slag gaan samen met het college is heel bijzonder.Gerelateerd