Bij daling inkomen soms huurverlaging denkbaar

06-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Pascal van Kraaij stelde samen met zijn fractieleider Maarten Reuderink vragen over de mogelijkheden tot huurverlaging

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur gaat met Woonplus Schiedam in gesprek over de mogelijkheid om bij inkomensdaling van huurders te komen tot het terugdraaien van de huurverhoging. Dat zal niet altijd mogelijk zijn, maar de wet voorziet in een beperkte mogelijkheid in het geval van inkomensafhankelijke huurverhoging.  

Dat heeft de Ouderenpartij Schiedam te horen gekregen van burgemeester en wethouders. Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord, die gemeenteraadsleden Maarten Reuderink en Pascal van Kraaij op dinsdag 2 april stelden over huurbevriezing en huurverlaging. De twee raadsleden van de Ouderenpartij reageerden op een akkoord tussen de Woonbond en de koepel van woningcorporaties Aedes om in bepaalde gevallen huurders met inkomensdaling tegemoet te komen. Ze wilden weten of dat ook in Schiedam het geval is en hoe dus de Schiedamse woningcorporatie Woonplus ertegenover staat.                     

De Woonbond heeft een meldpunt geopend, maar dat is volgens B & W van Schiedam een vroegtijdige uitwerking van het sociaal akkoord tussen Aedes en de Woonbond geweest. “Om huurbevriezing mogelijk te maken is er een wetswijziging nodig”, antwoordt het college. “De verwachting is dat deze wijziging per 1 juli 2020 in werking treedt. Woonplus zal de wettelijke aanpassingen uiteraard volgen. Er is nu wel een beperkte wettelijke mogelijkheid om bij inkomensdaling een inkomensafhankelijke huurverhoging over het vorige jaar terug te draaien. We gaan hierover met Woonplus het gesprek aan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.” 
De Ouderenpartij wilde ook weten of het college stappen gaat ondernemen als Woonplus zich niet conformeert aan de afspraken tussen de Woonbond en Aedes, maar daar loopt het college niet op vooruit. Wel antwoordt het college: “Wij gaan er van uit dat Woonplus zich, zodra de wet is aangepast, aan de aanpassing zal houden.”

De Ouderenpartij vroeg ook om de Schiedammers actief te informeren. Antwoord van het college: “Zodra de wetswijziging is doorgevoerd, zullen we bekijken in hoeverre het nodig is dit te doen.” Dan wordt ook bezien of huurders die zelf niet bij machte zijn om huurverlaging of -bevriezing aan te vragen eventueel met een aanvraag te ondersteunen.