Bregman naar Máxima voor ondertekenen pact schuldhulp

04-03-2020 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Bregman vertegenwoordigt Schiedam in paleis Noordeinde

SCHIEDAM – Marcel Bregman gaat over twee weken naar paleis Noordeinde, waar koningin Máxima veertig burgemeesters en wethouders ontvangt voor de ondertekening van het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’.  

De wethouder voor werk en inkomen tekent namens de gemeente Schiedam voor vermindering van de schuldenproblematiek van inwoners die het financieel niet meer kunnen bolwerken. Velen hebben te maken met incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Ze vrezen hun leven lang niet meer uit de schulden te komen. Het is mogelijk om voor schuldhulpverlening en zelfs schuldsanering in aanmerking te komen.

Ook in Schiedam bestaat die mogelijkheid, maar sinds twee jaar geleden de landelijke Stichting SchuldenlabNL is opgericht als samenwerkingsverband tussen private en publieke partijen, zijn er inzichten ontstaan die tot betere en snellere methodes leiden. Op een werkconferentie in november spoorde koningin Máxima de partijen in de schuldhulpverlening aan om binnen drie maanden concrete afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van schulden. 

Een eerste resultaat is het pact dat door veertig gemeenten wordt ondertekend, ook door de Schiedamse wethouder Bregman. Op de bijeenkomst van woensdag 18 maart in paleis Noordeinde spreken koningin Máxima en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en ook enkele mensen die in de schulden hebben gezeten. Ze zullen vertellen welke impact dat op hun leven had en wat een opluchting het is dat ze uit de schulden geholpen zijn.  

“Het Schuldenlab is een interessante netwerkorganisatie”, zegt Marcel Bregman. “Ze kijken naar succesvolle manieren om effectief aan schuldhulpverlening te doen en die zetten ze dan landelijk uit. Zo worden goede ervaringen snel uitgewisseld. Onze gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om in contact te treden met Schuldenlab. We hebben eerder al aangegeven dat we ons graag laten inspireren door bewezen succesvolle voorbeeldprojecten, waar ook in het land. En nu gaat er opnieuw een brief naar de raad met de laatste stand van zaken.”  

De veertig ondertekenaars van het pact gaan samen met SchuldenlabNL werken aan vermindering van de schuldenproblematiek in hun gemeente. Hierbij kiezen de gemeenten in principe minimaal twee van de vier methoden die volgens SchuldenlabNL een beproefde aanpak betekenen om mensen vrij van schulden en zorgen hierover te maken: schuldenzorgvrij.  

Wethouder Bregman legt de vier methoden uit. De Doorbraakmethode komt erop neer dat niet gekeken wordt met welke regelingen mensen met schulden allemaal te maken krijgen, maar welke aanpak in die situatie het best van toepassing is. Bregman: “Soms heeft iemand met wel tien regelingen te maken. Daar moeten we doorheen breken. Het gaat niet om de bureaucratie, maar om wat het best helpt. We denken daarover na met het Instituut voor Publieke Waarden in Utrecht. Ze spreken van een Sociaal Hospitaal. Het komt erop neer mensen erbovenop te helpen, uit de zorgen, uit de schulden. Herstel van bestaanszekerheid staat voorop.”  

Een andere methode is de Schuldhulproute. “Dat is gericht op mensen die financieel in de gevarenzone komen”, zegt Bregman. “Voordat het te laat is, moet er meteen in actie worden gekomen. Met de juiste hulp kan dat. We gaan hier campagne voor voeren, want van veel mensen weten we niet of ze in de gevarenzone dreigen te komen en veel mensen weten zelf niet waar ze met hun problemen terecht kunnen. We weten het van de mensen die in de schulden zitten. Maar de mensen die in de schulden dreigen te komen… het gros heeft een baan, is niet zichtbaar voor de hulpverleners. We moeten die mensen aansporen om met hun positie over de brug te komen, want dan kunnen we bewindvoering voorkomen. Komt er in een te laat stadium een bewindvoerder aan te pas, dan is de maatschappij veel duurder uit.”  

Derde beproefde methode is het Collectief Schuldregelen. “Zoals het tot nu toe vaak ging, moeten we per schuldenaar alle schuldeisers benaderen of ze akkoord gaan met een regeling waarbij ze genoegen nemen met een percentage van het verschuldigde bedrag. Denk aan de Belastingdienst, aan zorgverzekeraars, aan banken. De Collectieve Schuldregeling komt erop neer dat de schuldeisers bij voorbaat akkoord gaan met de best haalbare oplossing die de gemeente ziet. De schuldeisers stemmen van tevoren in. Oké, gemeente, als jullie denken dat het zo moet, dan doen we het zo.” 
Bregman zegt dat deze aanpak de gemeente Den Haag 84.000 brieven per jaar scheelt. “Voor de gemeente Schiedam zou het tienduizend brieven aan schuldeisers op jaarbasis schelen. Dat vermindert de werkdruk. Voorheen duurde het gemiddelde driehonderd dagen om een afbetalingsregeling met alle schuldeisers rond te krijgen. In de nieuwe aanpak is dat zowat een tiende: gemiddeld 32 dagen! Die tijdwinst kunnen we gebruiken om meer mensen te helpen.” 
“Wij zijn hier al mee aan de slag en gaan hier mee door”, zegt Bregman. “Er volgen na paar maanden concrete voorstellen.”  

De vierde methode is gebaseerd op een Jongerenperspectieffonds. “Bedrijven steken ook geld in zo’n fonds”, zegt de wethouder. “De doelgroep bestaat uit de jongeren met schulden en zonder inkomen. Met het fonds betalen we hun schulden af, als de jongeren ertegenover zetten dat ze zich maatschappelijk inzetten en een studie gaan volgen. Dat is niet vrijblijvend en het volgen van die jongeren maakt het een relatief dure oplossing, zeg vijftienduizend per jongere, en je kunt je afvragen of je met dat geld niet beter méér mensen kunt helpen, maar we gaan het zeker overwegen.”  

Naast wethouders zijn er in paleis Noordeinde ook vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties en energieleveranciers aanwezig.