Burgemeester Lamers bij werkbezoek minister De Jonge

11-03-2022 Nieuws Redactie

Gisteren vond een gezamenlijk werkbezoek plaats van minister Hugo de Jonge en een delegatie burgemeesters, onder wie de Schiedamse burgemeester Cor Lamers; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Gisteren vond een gezamenlijk werkbezoek plaats van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en een delegatie burgemeesters, onder wie de Schiedamse burgemeester Cor Lamers. Het werkbezoek ging over plannen voor zestien kwetsbare gebieden in vijftien steden met in totaal ruim één miljoen bewoners. De Schiedamse wijken Nieuwland en Oost zijn onderdeel van deze plannen.

Het lukt veel bewoners in deze kwetsbare gebieden niet om hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin te verzilveren. Door een opeenstapeling van problemen lopen zij vast op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. Daar bovenop heeft de Coronacrisis hen extra hard geraakt. De gemeente Schiedam is al aan de slag met tal van voorbereidingen, zoals de aanpak van de Staatsliedenbuurt en de herontwikkeling van de Peperklip-locatie. De gemeenteraad heeft in december al een eerste fiat gegeven voor deze aanpak. De landelijke plannen versterken de inzet van de gemeente voor deze wijken.

In het voorjaar van 2021 deden de burgemeesters van deze vijftien steden een dringende oproep aan de Tweede Kamer om deze gebieden de komende jaren meer mogelijkheden te geven de problemen aan te pakken. Het 'Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid' heeft een plek gekregen in het regeerakkoord van kabinet Rutte IV. Het werkbezoek van gisteren, dat plaatsvond in Utrecht Overvecht, markeerde de start van de samenwerking in deze nieuwe regeerperiode. Met een langdurige samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke partners en het Rijk wordt er voor en met bewoners aan de slag gegaan.