Burgemeester roemt onderscheiden professor

30-06-2022 Nieuws Redactie

Tijdens een bijeenkomst in het Erasmus MC werden zijn verdiensten door de burgemeester van Schiedam uitgebreid geroemd; foto: Erasmus MC Kanker Instituur


SCHIEDAM - Vandaag is prof. dr. Pieter Sonneveld in bijzijn van de burgemeester van Schiedam benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau in verband met zijn grote verdiensten voor patiënten met hematologische aandoeningen, het Erasmus MC Kanker Instituut en voor de samenleving.

Professor Sonneveld werkt al meer dan 35 jaar in het Erasmus MC: in opleiding tot internist-hematoloog, als internist-hematoloog én 6 jaar als hoofd van het specialisme Hematologie. In 2021 ging hij met emeritaat. Hij is nog als adviseur onderzoek aan het specialisme Hematologie verbonden en is nog steeds zeer actief met initiëren van klinische wetenschappelijke studies.

Professor Sonneveld heeft zich onderscheiden door zijn enorme verdiensten voor patiënten met hematologische aandoeningen, met name op gebied van het multipel myeloom. Hij heeft er met zijn wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen van het multipel myeloom, zoals de autologe stamceltransplantatie en verschillende nieuwe medicijnen, toe bijgedragen dat de overleving sterk is gestegen van 3 jaar naar meer dan 10 jaar nu. Hij heeft hieraan een enorme bijdrage geleverd door het initiëren van grote gerandomiseerde studies binnen Nederland en later ook binnen Europa.

Daarnaast gaf professor Sonneveld leiding aan een onderzoeksgroep op het hematologisch onderzoekslaboratorium. Hier wordt fundamenteel en translationeel onderzoek verricht naar de genetische achtergrond en pathofysiologie van het multiple myeloom en ook naar de prognostische factoren voor patiënten. Hij heeft een uitzonderlijk hoog aantal publicaties geschreven in vooraanstaande internationale tijdschriften, die ook zeer vaak zijn geciteerd door collega wetenschappers. Professor Sonneveld is daarmee een van de meest geciteerde wetenschappers in Nederland.

Binnen het Erasmus MC heeft hij naast zijn dagelijkse werkzaamheden op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek ook diverse bestuurlijke taken vervuld. Daarnaast heeft hij diverse bestuurlijke posities bekleedt in diverse nationale en internationale organisaties waaronder voorzitter van de HOVON en president van European Hematology Association (EHA). Ook is hij oprichter en voorzitter van het European Myeloma Network.

Tijdens een bijeenkomst in het Erasmus MC werden zijn verdiensten door de burgemeester van Schiedam uitgebreid geroemd in het bijzijn van familie en collega’s en kreeg hij de bijbehorende onderscheiding opgespeld.