Burgemeester: Schiedam is veiliger

24-05-2017 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers, portefeuillehouder binnen het stadsbestuur voor wat betreft openbare orde, bestrijdt dat Schiedam onveiliger is geworden. Hij schrijft dit in een bericht aan de gemeenteraad.

In de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 'steeg' Schiedam van de 22 ste naar de dertiende plaats op de lijst van onveilige gemeenten. De krant maakt een ranglijst van de Nederlandse gemeenten, gekeken naar informatie van de politie over woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit de auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. Niet alle deze misdaden wegen over zwaar, en er wordt natuurlijk gekeken naar bevolkingsgrootte.

Lamers presenteerde de raad in april cijfers van de politie waaruit bleek dat er afgelopen jaar sprake was een daling van het aantal misdrijven met één procent. Nu kan minder criminaliteit natuurlijk gepaard gaan met een hogere positie op de Misdaadmeter – als de daling in andere gemeenten nog groter is. Dat is volgens Lamers dan ook het geval.

In een toelichting stelt de burgemeester dat er in Schiedam in 2016 fors meer diefstallen uit auto's waren, net als meer inbraken in bedrijven en instellingen. Ook het aantal geconstateerde fraudedelicten nam toe, ook omdat het Openbaar Ministerie hier veel aandacht aan besteedt, aldus Lamers. “Ook zijn in vergelijking met andere arrondissementen in onze regio veel fraudezaken bij het OM aangedragen.”

Verder had Schiedam afgelopen december te kampen met veel overvallen, dusdanig dat heel 2016 ongunstiger uitpakte dan 2015. Verdachten voor de overvalgolf, met name onder pizzabezorgers, maar ook bij een snackbar in de Gorzen en bij de stationsrestauratie, zijn ondertussen aangehouden, aldus Lamers.

Het is maar hoe je appels met peren vergelijkt: fors meer auto-inbraken tegenover een paar woninginbraken minder? Minder straatroven, maar meer bedreigingen. Hoe vergelijk je dat? Volgens de burgemeester is het totaalbeeld dus positief, maar niet zo gunstig als elders. “Schiedam is veiliger geworden.”

Lamers heeft verder goed nieuws waar het gaat om het aantal auto-inbraken: dat daalde in de eerste vier maanden van 2017. De politie zet verder 'fors in op de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroof'. “Dit levert resultaten op, zoals onder andere zichtbaar is in de veiligheidsindex die afgelopen jaar weer gestegen is.” Hij kondigt verder aan dat er een nadere analyse wordt uitgevoerd naar inbraken in bedrijven en instellingen. Daaruit moet een goede aanpak komen hoe deze vorm van criminaliteit effectiever te bestrijden.Gerelateerd