Burgemeesters willen steun voor kwetsbare wijken en mensen

16-06-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Meer geld om bewoners van kwetsbare wijken te helpen in de Coronacrisis. Dat is de boodschap die vijftien burgemeesters, waaronder Cor Lamers, onder de aandacht brengen van de ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs (OCW), Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een manifest van die strekking wordt vandaag aan de ministers overhandigd.

De vertegenwoordigers van vijftien grote steden in het land roepen op tot actie, omdat zij zich grote zorgen maken over de gevolgen van de Coronacrisis in hun gemeente. Ze willen dat het kabinet meer investeringen in onderwijs, schuldhulp, werkbegeleiding en veiligheid mogelijk maakt. Zij gaven hun oproep de titel mee: 'Kom op voor kwetsbare gebieden'.

De ondertekenaars waarschuwen dat problemen voor bewoners van kwetsbare wijken zich snel kunnen opstapelen. Het gaat dan onder meer om leerachterstanden, schulden en werkloosheid, jeugdoverlast en huisvestiingsproblemen. "Als bestuurders van de steden zien wij dit met grote zorg gebeuren", schrijven de burgemeesters. "Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken." Om een verdere tweedeling in de samenlevingen te voorkomen is actie nodig.

De burgervaders willen daarom samen met het kabinet  'alles op alles' zetten om de schade te herstellen. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in de samenleving groter wordt", aldus de burgemeesters in hun manifest. Onorthodoxe middelen moeten vooral niet worden geschuwd, zo stellen zij. En er moet over de grenzen van ministerie heen worden gewerkt. Als voorbeelden van ongebruikelijke maatregelen worden door een vertegenwoordiger van de burgemeesters genoemd 'verhoging van salarissen van basisschoolonderwijzers in kwetsbare gebieden', of 'denkkracht om meer onorthodoxe maatregelen te bedenken'. Een concreet bedrag dat nodig is noemen de vijftien niet, maar wie even doordenkt en optelt komt 'al gauw richting de miljard'.

De burgemeesters onderscheiden vijf opgaven die als eerste aangepakt moeten worden: het wegwerken van onderwijsachterstanden, een snelle toeleiding naar werk, verbetering van de schuldhulpverlening, bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ideeën die worden geopperd zijn 'een extra intensieve Zomerschool', een ondersteuningsregeling 'om mensen die vanwege de Coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten, met voorrang op vacatures te plaatsen' en aanpak van 'het grijze gebied' tussen 'vrijwilligheid en ondertoezichtstelling/schuldsanering' door instelling van 'laagdrempelige inlooppunten' en inzet van ervaringsdeskundigen. Ook moet er meer aandacht komen 'om jongeren een alternatief te bieden voor het hangen op straat', bijvoorbeeld door organisatie van (vakantie-)activiteiten, met aandacht voor sport en beweging op plekken en tijden die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Repressie en preventie moet volgens de burgemeesters worden ingezet in de strijd tegen ondermijning en voor verhoging van de leefbaarheid. "Het jongerenwerk ziet dat jongeren die op de goede weg waren weer afglijden naar de criminaliteit in de drugswereld." De capaciteitsproblemen bij politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie moeten ook daarom zo snel mogelijk worden opgelost.

Ondertekenaars zijn behalve Lamers ook de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Marcouch (Arnhem), Depla (Breda), Remkes (Den Haag), Jorritsma (Eindhoven), Schuiling (Groningen), Buma (Leeuwarden), Roemer (Heerlen), Adema (Lelystad), Backhuijs (Nieuwegein), Aboutaleb (Rotterdam), Weterings (Tilburg), Van Zanen (nog Utrecht) en Hamming (Zaanstad), die als initiatiefnemer te boek staat.


 Gerelateerd