Burgerinitiatief aanvragen is nu mogelijk

02-02-2022 Nieuws Advertorial

Groepjes burgers kunnen voor 1 april van dit jaar een aanvraag indienen via het Fonds; foto: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.


SCHIEDAM - Groepjes burgers die hun wijk een beter, mooier of leuker willen maken, kunnen sinds gisteren een aanvraag indienen voor een burgerinitiatief. Dat meldt Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Een onbenut stukje braakliggende grond of een lelijke kale muur in de wijk, alleenwonende buren die steeds minder buiten komen, of een tekort aan faciliteiten voor jongeren. Je zou met een klein verschil de buurt een stuk aangenamer kunnen maken.

Het Fonds vindt het belangrijk dat iedereen met goede ideeën de mogelijkheid moet krijgen om deze uit te voeren. Al vele jaren steunt het Fonds daarom initiatieven van burgers die hun wijk of stad een beetje mooier, leuker of beter maken. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een ontmoetingsplek, het realiseren van een buurttuin die samen met bewoners wordt bijgehouden of een muurschildering die iets vertelt over de historie van de stad. Maar ook activiteiten die bedoeld zijn om bijvoorbeeld jongeren aan het sporten te krijgen, kunnen worden ingediend.

Groepjes burgers kunnen voor 1 april van dit jaar een aanvraag indienen via het Fonds. De aanvraag moet worden ingediend door een groepje burgers, bestaande uit minimaal drie personen uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Zij mogen geen familie van elkaar zijn of op hetzelfde adres wonen. Het initiatief wordt vrijwillig georganiseerd. Per initiatief kan maximaal drieduizend euro worden gedoneerd.Het initiatief moet onderbouwd worden aan de hand van een gedetailleerde begroting. De aanvraag dient minimaal twee weken voor de start van het project binnen te zijn. Het project mag nog niet zijn gestart.

Het Fonds betaalt geen cateringkosten, feestjes en cadeautjes. Een burgerinitiatief kan maximaal twee keer voor hetzelfde initiatief in aanmerking komen voor een donatie. Daarna dient de aanvraag door een stichting of vereniging via het reguliere programma te worden ingediend. Het project dient binnen één jaar na toekenning van de donatie te zijn uitgevoerd.