Burgerinitiatief voor twee Vlaardingse windmolens

25-02-2019 Nieuws Redactie/Vlaardingen24


VLAARDINGEN - Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) wil starten met de bouw van twee windmolens in het Oeverbos.

Het VEC is een coöperatie van inwoners die duurzame energie opwekt en de opbrengsten lokaal inzet voor verdere verduurzaming en natuurprojecten. Leden van de VEC die in de windmolens investeren krijgen een rendement uitgekeerd.

De twee 'burgerwindmolens' in het Oeverbos worden in één lijn gebouwd met de bestaande windmolens bij De Groote Lucht. In het Oeverbos is ruimte voor windenergie en dat sluit mooi aan bij de plannen voor een duurzaam en groen gebied ten westen van Vlaardingen, aldus het VEC. Dit waterrijke gebied langs de Nieuwe Waterweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht na de bouw van de Blankenburgtunnel.

De coöperatie vraagt de vergunning dit voorjaar aan en als die wordt toegekend, kan de bouw op zijn vroegst in januari 2020 beginnen. Daarvoor is het plan getoetst op rechtmatigheid, milieueffecten voor de natuur en eventuele hinder voor omwonenden. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen op het ontwerpbesluit over de vergunning; naar verwachting is dit er eind augustus.

Op 26 maart is er een inloopavond in de Buitenplaats over de ontwikkelingen in het gebied, waaronder de Blankenburgverbinding en het windpark. Organisator is Rijkswaterstaat.  Op 9 april organiseert het VEC een informatieavond in de Windwijzer over het te bouwen burgerwindpark.


Gerelateerd