Buurt kan meedoen met zonnedak Erker

22-06-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Het zonnedak van De Erker wordt het eerste in Schiedam dat tot stand komt via het systeem van de Postcoderoos. De voorinschrijving voor het project is vandaag geopend.

Het wijkcentrum in de Jan van Avennestraat/Aleidastraat is al langer bezig met het verduurzamen van het pand, en daarmee het toekomstbestendig maken van het centrale ontmoetings- en activiteitenpunt in de wijk. Er komen honderdvijftig zonnepanelen op het dak van het wijkcentrum in west en dat van de aanpalende sportzaal, volgens een plan dat al in de lente van vorig jaar bekend werd gemaakt. De energiebesparende en energieproducerende maatregelen zijn de tweede fase van de grootscheepse renovatie die De Erker doormaakt. Door te investeren in een duurzame energievoorziening, dalen de exploitatiekosten van het pand en dat zorgt weer voor meer kansen voor een florerend 'buurthuis'.

De aanleg van de zonnepanelen kost meer tijd dan voorzien omdat is gekozen voor de Postcoderoos, een systeem waarbij wijkgenoten deel kunnen nemen in de financiering van het project. Dat kan aantrekkelijk zijn, met name voor mensen die zelf niet over een dak beschikken waarop zij zelf panelen kunnen plaatsen.

Voor het project werkt De Erker samen met de gemeente Schiedam, Primo – de openbare scholen in de stad – en Energiek Schiedam. Dat is de coöperatie van Schiedammers die de opwekking en het gebruik van duurzame energie in de stad promoot. Energiek Schiedam realiseerde eerder het zonnedak op het Wennekerpand.

Het systeem van de Postcoderoos werkt zo dat mensen wonend in een centraal postcodegebied plus zij wonend in de aangrenzende postcodegebieden, deel kunnen nemen in een project. In dit geval betreft het alle gebieden rond postcode 3111, dat betekent heel Schiedam onder de snelweg. De Postcoderoosregeling biedt deelnemers vrijstelling van belasting over de energie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dat gebeurt via een coöperatie die de deelnemers samen oprichten.

In ruil voor hun investering ontvangen de deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. De initiatiefnemers gaan uit van een minimuminleg van veertig euro en reken erop dat de voorinschrijving snel de interesse in de honderdvijftig panelen aantoont. In oktober zou dan de aanleg moeten beginnen.Gerelateerd