Buurt loopt te hoop tegen seksinrichting

29-01-2018 Nieuws Redactie

Salon 261 in Alphen aan den Rijn; foto's: website Salon 261

SCHIEDAM - 'De prostitutie-inrichting' die zich wil vestigen in de 's-Gravelandsepolder wordt door omwonenden en omliggende bedrijven niet met open armen ontvangen.

Tenminste tweehonderd bezwaren kwamen er tot dusver binnen bij de gemeente over de voorgenomen vestiging van het bordeel aan de Van Vlissingenstraat, zo stelt de Ondernemersvereniging 's-Graveland. De bezwaartermijn is nog niet verstreken.

Of de bezwaren veel uit zullen halen is nog de vraag: de vergunning voor het niieuwe bedrijf werd vorige maand al afgegeven. Vergunninghouder is John Markwat, die in Alphen aan den Rijn al een bordeel uitbaat.

De ondernemersvereniging, bewonersvereniging Polderwegen, watersportvereniging De Schie, omliggende bedrijven, de bewoners van het woonwagenkamp en die van de Polderweg, geen van allen zien de komst van het bordeel zitten. De besturen van de clubs riepen eerder deze maand hun leden op allemaal individueel bezwaar te maken. Daar werd ruimschoots gevolg aan gegeven. Ondernemersvereniging 's-Graveland maakt uit de reactie die zij ontving op dat het er zeker tweehonderd zijn.

Het bestuur van 's-Graveland is verrast en ontstemd over de gang van zaken. Het heeft moeite - 'wij zijn reeds zeer lange tijd in de weer om met de gemeente in overleg te komen' - om gehoord te worden. De informatievoorziening laat ook te wensen over. "We hebben één overleg kunnen hebben met een aantal ambtenaren op 14 september", zo stelt de ondernemersvereniging in een brief aan B&W van vorige week. "Daarna zouden we in overleg blijven en geïnformeerd blijven. Helaas is dit niet gebeurd en werden wij op 14 december verrast met de verleende omgevingsvergunning."

Na het bekendworden van de vergunningverlening stonden twee ambtenaren de ondernemers te woord. Daarin worden van de kant van de gemeente excuses geuit over de gang van zaken, maar tegelijkertijd gesteld dat er 'geen overleg meer mogelijk is', aldus de brief van 's-Graveland. Bezwaar aantekenen is de enige optie, zo leren de ondernemers. "Daarbij werd wel aangegeven dat onze kansen naar zijn mening nihil zijn", aldus de brief.

"Deze gang van zaken vinden wij zeer kwalijk, wij dachten dat wij reeds jaren een gedegen gesprekspartner zijn voor de gemeente en we proberen al jaren diverse zaken in onderling overleg op te pakken en te bespreken, nu worden we compleet ter zijde geplaatst en dat vinden we zeer ongepast." Getergd stuurde de ondernemersvereniging opnieuw een brief aan het college, waarop nog geen respons kwam.

De situatie is voor de ondernemers ook zeer verwarrend, zo stellen zij. Toen er recent wel contact was met een medewerker van de gemeente - 'weer een andere' - stelde deze dat er twee vergunningen zijn verleend, te weten de omgevingsvergunning op 12 december en de exploitatievergunning op 27 december. "Deze medewerker geeft nogmaals aan dat er lopend deze bezwaarperiode geen overleg mogelijk is; wel kunnen we de juristen contacten over de vergunningen, maar onduidelijk is waarover en op welke manier."

Het gebeuren schiet de ondernemers in het verkeerde keelgat: "Eerst worden we alvorens de vergunningen zijn verstrekt op alle mogelijke manieren tegengewerkt, geen contact
gezocht, niet geïnformeerd en niet betrokken bij de voorgenomen plannen. Nu zijn de plannen formeel goedgekeurd en is er weer een volgende reden om niet met ons in overleg
te gaan."

"Wij zien deze ontwikkeling met lede ogen aan en hebben er ook zeer weinig vertrouwen in dat B&W na deze hele procedure van goedkeuring wel met ons in gesprek zou willen gaan." En: "Wij vinden het dus onfatsoenlijk hoe de Burgervader en het bestuurlijk apparaat omgaat met de gevoelens bij z’n precair onderwerp, overleg wordt opzijgezet en daarnaast worden alle mogelijke bestuurlijke mogelijkheden ingezet om zo zoveel mogelijk partijen buiten spel te zetten. Deze opstelling vinden wij niet passen in de huidige tijd, en de gevoelens en emotie van de ondernemers, pandeigenaren, medewerkers en de bewoners in de regio die met veel plezier in Schiedam werken wonen en recreëren worden totaal ter zijde geschoven." Was getekend: het bezorgde bestuur van de ondernemersvereniging ‘s-Graveland, Ad van Geloven, Mathieu Levens, Ron Pot, Ronald Koot en Peter Dijksta.Gerelateerd