CAK moet Schiedamse WMO-facturen nog versturen

03-03-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) moet de facturen over de afgelopen maanden voor de eigen bijdrage van Schiedammers die gebruikmaken van de WMO nog versturen.

Dat meldt een woordvoerder van CAK, dat namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de inning van de eigen bijdragen van WMO-gebruikers verzorgt. De organisatie is begonnen met het versturen van de betalingsverzoeken, maar doet dit per regio of stad.

CAK had dat graag anders gezien, maar problemen met de computerprogrammatuur maakt dat de facturen nog niet verstuurd konden worden. De ontvangers van WMO ( denk aan huishoudelijke hulp of bijzonder vervoer) zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Vanaf 1 januari is de werkwijze van CAK voor wat betreft de inning van de eigen bijdragen gewijzigd, zo legt de woordvoerder uit. Tot die tijd werd achteraf geïncasseerd, vanaf 1 januari was het de bedoeling de bijdrage voor de lopende maand te innen. Zodoende hebben de mensen die bijdrages uit de WMO ontvangen ook in Schiedam de afgelopen maanden wel oproepen om te betalen ontvangen; ze hadden dus een of twee maanden een dubbele factuur moeten ontvangen.

Dat is niet gelukt. Het inrichten van een nieuw systeem kost tijd en een eerste serie betalingsverzoeken leverde de nodige 'incidenten en bevindingen' op, aldus de woordvoerder. Zodoende moest er aan het systeem gesleuteld worden, en dat kost tijd.

CAK gaat ervanuit dat de komende weken alle WMO-gebruikers in Nederland hun facturen over de maanden januari, februari en maart krijgen. Die bedragen maximaal 19 euro per maand. Dat is anderhalf euro meer dan vorig jaar. Zeker dat het lukt om voor het eind van de maand alle facturen te versturen is de woordvoerder niet. Het proces wordt stapsgewijs ingericht.

Mochten mensen problemen ervaren met het in één keer betalen van enkele maanden eigen bijdrage, dan is dat volgens de woordvoerder geen punt. "Een belletje naar ons volstaat om een afspraak te maken voor gespreid betalen."Gerelateerd