Cameratoezicht op het Stationsplein verlengd

29-11-2018 Nieuws Kor Kegel

Camerabewaking heeft geholpen bij de opsporing van verdachten

SCHIEDAM – In overleg met de politie heeft burgemeester Cor Lamers besloten om het cameratoezicht op het Stationsplein met drie jaar te verlengen. Uit een evaluatie blijkt dat de politie een daling ziet van het aantal incidenten, na een stijging vorig jaar van vooral fiets- en bromfietsdiefstallen en diefstallen zonder geweld. 
Het aantal misdrijven tegen de persoonlijke integriteit is vrij constant, ook de mate waarin mishandeling voorkomt. De politie baseert zich overigens op het aantal geregistreerde incidenten. Wat de politie niet ter ore kwam, kon uiteraard niet worden meegeteld.  

Het veiligheidsgevoel onder politiemensen neemt toe doordat cameratoezicht ondersteuning biedt aan collega’s op afstand en gerichte assistentie mogelijk maakt. De afgelopen jaren zijn opgenomen beelden met succes gebruikt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, schrijft Lamers aan de Schiedamse gemeenteraad. 
“In zijn algemeenheid ben ik, zoals u weet, van mening dat cameratoezicht geen doel op zichzelf kan zijn, maar wel een nuttig hulpmiddel ter bevordering van de veiligheid. Dit betekent dat ik terughoudend ben in plaatsing, maar dat ik als er een concrete noodzaak of aanleiding is cameratoezicht zeker zal toepassen”, aldus de burgemeester. 
Hij ziet veel draagvlak bij de Schiedammers voor de inzet van cameratoezicht. Uit de Rapportage Veiligheid & Leefbaarheid blijkt dat tachtig procent vóór cameratoezicht is.  

Het Stationsplein met omgeving is nog steeds kwetsbaar als het gaat om de risico’s van verstoring van de openbare orde, onveiligheid en criminaliteit. Rond het Stationsplein hebben zich de afgelopen drie jaar ernstige incidenten voorgedaan, waaronder straatroven en overvallen en een ernstig zedendelict. Mede op basis van camerabeelden zijn verdachten aangehouden. 
Ook deden zich er vechtpartijen voor. Zeer recent werd er in een auto een vuurwapen aangetroffen. Bij de acties preventief fouilleren rond het station zijn steekwapens aangetroffen. “Dergelijke incidenten zijn zodanig dat de subjectieve veiligheid in het geding is”, vindt burgemeester Lamers.  

Cameratoezicht levert een bijdrage aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Minder ingrijpende middelen hebben volgens de politie minder effect. Cameratoezicht heeft geleid tot een vermindering van het totaal aantal incidenten, maar blijft de komende jaren nog nodig om die vermindering door te zetten. Ook voor het verder vergroten van het veiligheidsgevoel blijft cameratoezicht nodig.  

Volgens burgemeester Lamers is de overlastscore voor Schiedam-Oost in de laatste meting gedaald. Met name de beleving van de bewoners laat een minder goed beeld zien dan in 2015. Ten aanzien van de Veiligheidsindex is er sprake van een positieve ontwikkeling; de index is gestegen van een 5,9 naar een 6,1. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de betere scores in het wijkdeel van Oost grenzend aan Rotterdam.

Eerder dit jaar besloot de burgemeester om het cameratoezicht in het Prinses Beatrixpark, op het Van ’t Hoffplein en in de Mgr. Nolenslaan/Parkweg met drie jaar te verlengen. Hij schreef toen: “Het Beatrixpark heeft inmiddels voor veel Schiedammers een verbeterd en veiliger imago en dat moeten we vasthouden. Parkweg en Nolenslaan kennen nog veel onveiligheid. Het Van ‘t Hoffplein kent het risico dat met name in het voorjaar en de zomer de overlast op het plein en spanningen rond het plein weer toenemen. Camera’s zijn een effectief en efficiënt middel gebleken voor de politie voor het snel inschatten van situaties en het voorkomen van (verdere) escalaties.”