Centrummanagement wil nieuw ondernemersfonds

12-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Zonder Centrummanagement veel minder activiteiten...

SCHIEDAM – Komt er geen nieuw ondernemersfonds en draagt de gemeente niet meer bij, dan dreigt er na twintig jaar een eind te komen aan Stichting Centrummanagement Schiedam. Maar dat wil het bestuur voorkomen. Daar is het Centrummanagement te betekenis vol voor. 
Het is de spil tussen ondernemers, gemeente en andere betrokkenen bij Schiedam-Centrum. Het zet zich intensief in voor de detailhandel, horeca, cultuur, bewoners en bezoekers. Het organiseert activiteiten die publiek trekken en het vraagt vergunningen aan. En nog veel meer. Het zou een regelrechte achteruitgang zijn voor de beleving van de binnenstad als het Centrummanagement mocht wegvallen.  

Voorzitter Ed Vriethoff heeft zich daarom gewend tot alle ondernemers in de Schiedamse binnenstad. Ook schreef hij de gemeenteraad aan om gezamenlijk tot een nieuw fonds te komen, waaruit alle activiteiten kunnen worden betaald. De jaarlijkse opbrengst van het eerdere fonds was rond de tachtigduizend euro per jaar.   

De grondslag van dat eerdere fonds was een reclameheffing, waaraan alle ondernemers en eigenaren van winkelpanden en warenhuizen moesten meebetalen. Er bestond vooral van de zijde van kleine winkeliers kritiek op. Ze vonden het principieel onjuist dat ze jaarlijks evenveel moeten betalen (360 euro) als grootwinkelbedrijven. Voor sommige winkeliers is 30 euro op maandbasis een te grote last. Maar ook vonden ze dat grote bedrijven veel meer meters hebben voor reclame-uitingen dan winkeliers met een kleine etalage.  

De reclameheffing bestond sinds 2011 en geleidelijk kwamen de gemeente en het Centrummanagement tot het inzicht dat het systeem iets onrechtvaardigs had. Het Centrummanagement kwam na intensief overleg met de gemeente tot de conclusie dat een andere systematiek beter zou zijn, met een duidelijke lastenverlaging voor de winkeliers en met een financiële bijdrage van de vastgoedeigenaren van de winkel- en bedrijfspanden. 
Ed Vriethoff stond dan ook achter het besluit van het college van B & W om de reclamebelasting per 1 januari 2018 af te schaffen. Het college wilde een open dialoog aangaan om het bestaande overleg te intensiveren en de samenwerking verder te verbeteren. ,,Dat vinden we een goede zaak”, zei Ed Vriethoff. Voor 2018 kwam de gemeente met een eenmalige bijdrage om het wegvallen van de opbrengsten van het fonds te compenseren, zodat evenementen en evenementjes toch mogelijk werden gemaakt.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat de gemeente dit jaar weer met zo’n bijdrage komt. “In het geval dat de gemeente geen bijdrage meer verstrekt, bedreigt dat het voortbestaan van de Stichting Centrummanagement Schiedam en daarmee haar enthousiaste bijdragen aan activiteiten voor alle belangrijke partijen in Schiedam-Centrum”, schrijft Ed Vriethoff, zelf eigenaar van The Readshop in de Nieuwe Passage 35.  

Hij ziet als oplossing dat er een nieuw ondernemersfonds komt, zo mogelijk in de vorm van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dat is een geografisch begrensd gebied waarbinnen alle ondernemers en eigenaren van winkelvastgoed verplicht zijn om een redelijke bedrag te storten in een fonds waaruit de collectieve belangen kunnen worden behartigd. 
Ed Vriethoff: “Het nieuwe ondernemersfond zal alle ondernemers collectief vertegenwoordigen en daarmee dienen als volwaardige gesprekspartner van de gemeente Schiedam en andere belangenorganisaties.” Hij vraagt de ondernemers om mede bij te dragen aan een betere positie van het centrum van Schiedam. “Samen kunnen wij dan invloed blijven uitoefenen op het beleid en de uitvoeringsplannen en daarbij onze gezamenlijke belangen in dit belangrijke winkelgebied optimaal blijven behartigen.”  

Ook in 2019 wil Stichting Centrummanagement Schiedam verder met het begeleiden van (nieuwe) ondernemers, al dan niet via SHOP, en het organiseren en faciliteren van activiteiten zoals markten, Koningsnacht en Koningsdag, Sunday in the City, ‘Een keer wat anders’, de Brandersfeesten, het Sinterklaaspaleis, collectieve festiviteiten voor de horeca en sfeerverlichting. “Onze ambitie is om dat te blijven doen op een meer professionele wijze, waarbij wij onze organisatie willen versterken en verbreden”, schrijft Ed Vriethoff.  

In zaal Beatrix is er op woensdag 20 februari een bijeenkomst over. Het Centrummanagement hoopt op een positieve respons van ondernemers en vastgoedeigenaren.