Collectief zoekt gegadigden zonne-energie

30-05-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het Schiedams Energie Collectief (SEC) is op zoek naar particulieren of instanties in Schiedam die van plan zijn een zonneproject te realiseren, maar om welke reden dan ook nog niet slagen in de uitvoering hiervan.

Veel projecten zijn gebaseerd op een rijkssubsidie volgens de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE ). In 2014 werd een recordaantal subsidie-aanvragen voor zonne-energieprojecten goedgekeurd, zo stelt SEC. Naar verluidt gaat het om ongeveer drieduizend projecten in heel Nederland. Maar volgens Peter Segaar, analist van en auteur over de ontwikkelingen rond zonne-energieproductie, waren begin mei niet meer dan 474 projecten gerealiseerd.

"Vanuit het Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam zijn we hard bezig om het 475ste gerealiseerde project van de SDE 2014 te worden", stelt Krispijn Beek namens SEC. De eerste energie vanuit Zon op Wenneker zal volgens het collectief niet lang op zich laten wachten. "Dat betekent dat we onze handen vrij krijgen om andere projecten te ondersteunen", aldus Beek.

De projectleider roept Schiedammers die vergevorderde plannen hebben en in het bezig zijn van een SDE-beschikking, op in contact te treden met SEC. "We zijn namelijk van mening dat het ronduit zonde is om SDE beschikkingen uit 2014 verloren te laten gaan." Intrekking van de SDE-subsidie dreigt als projecten niet voor de zomer een contract met een uitvoerder kunnen tonen. Volgens branchevereniging Holland Solar is een van de belangrijkste redenen het niet rondkrijgen van de financiering. "Het zijn met name de kleinere projecten (kleiner dan 500 kWpiek) die dit probleem kennen, omdat voor banken het financieren van grotere projecten rendabeler en dus interessanter is."

SEC stelt nu zijn ervaring in het bij elkaar brengen van de oprichtingskosten en zijn ervaring in projectmanagement graag ter beschikking om meer systemen voor zonne-energie in de stad te realiseren, aldus Beek.

Gerelateerd