College blijft van mening: géén groei luchthaven!

15-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Rotterdam Airport heeft in de huidige regelgeving geen groeimogelijkheden

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam ziet in de veranderde publieke opinie een extra argument om een verdere groei van Rotterdam The Hague Airport af te wijzen. 
Dat komt naar voren uit een brief van burgemeester en wethouders aan de Schiedamse gemeenteraad.  

Door discussies over de luchthaven Lelystad en de groeiwens van Schiphol is de publieke opinie gewijzigd. Dat heeft impact op het debat over Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Volgens het college van B & W gaat het niet alleen meer om milieuthema’s, maar ook om klimaateffecten, gezondheid en vervanging van vliegverkeer hogesnelheidstreinen.  

Binnen de vergunde geluidsruimte is er geen ruimte voor groei van de luchthaven op Zestienhoven, vindt het college van B & W. Dat is ook het standpunt van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (afkorting: BRR), waarin de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland vertegenwoordigd zijn.  

Zoals Schiedam24 woensdag al meldde, ziet de BRR geen mogelijkheden om de helikopterhaven op Rotterdam The Hague Airport te verplaatsen naar een andere plek. Verplaatsing van het heliverkeer zou geluidsruimte opleveren en groei van het aantal vliegtuigbewegingen op Zestienhoven mogelijk maken. Maar die uitbreiding ligt nu niet voor de hand. Het Schiedamse college is het daarmee eens. 
De BRR heeft veertien locaties buiten de luchthaven onderzocht, maar ze voldoen niet aan de normen voor vliegveiligheid om er verantwoord helikopters te laten opstijgen en dalen. Daarmee vervalt de optie die ir. Joost Schrijnen in 2017 nog zag om commercieel vliegverkeer op Rotterdam Airport mogelijk te maken. Een uitplaatsing van de trauma- en politiehelikopters kon binnen de huidige geluidsruimte een uitbreiding van de luchthaven mogelijk maken, veronderstelde Joost Schrijnen. Deze gerenommeerde architect-stedebouwkundige en topambtenaar was door de BRR aangetrokken als verkenner om het draagvlak te onderzoeken voor uitbreiding van RTHA.  

B & W van Schiedam constateert dat er geen draagvlak is voor de aanstelling van een ombudsman voor de omgeving van RTHA. Deze ombudsman zou moeten werken aan een betere communicatie met de omwonenden van het vliegveld. Alleen al omdat er onduidelijkheden en meningsverschillen zijn over wat diens bevoegdheden zouden moeten zijn, ziet de BRR ervan af.  

De BRR ziet voor zichzelf weinig invloed om te ‘sturen’, omdat de rijksoverheid en Europa meer invloed en zeggenschap hebben. Het beste dat de BRR voor zichzekf als taak ziet, is om de dialoog in gang te houden. Maar wel ziet de regiegroep van provincie- en gemeentebestuurders en -ambtenaren een rol weggelegd voor de CRO. Dat is de Commissie Regionaal Overleg. Dat is een veel breder overleg dan de BRR, want er zitten behalve gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) en wethouders van de betrokken gemeenten ook bewonersvertegenwoordigers in, alsmede Alex Ouwehand als directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, directeur Bert Mooren van VNO-NCW West, programma- en communicatiedirecteur Henk Vos van Transavia, Oscar Bal als vertegenwoordiger van de kleine luchtvaart, Jan van Duin namens de Luchtverkeersleiding Nederland en Steven van der Kleij van de Rotterdams-Haagse luchthaven.  

De BRR en impliciet B & W van Schiedam vinden dat de bevoegdheden van deze CRO uitgebreid moeten worden en dat de commissie een ruimere opdracht moet krijgen. Ondertussen doen de BRR en de CRO onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen. B & W van Schiedam vinden dat een prima ontwikkeling. Een eerder resultaat was een andere route voor terugkerende helikopters, waardoor minder omwonenden er overlast van ondervonden.