College ziet gedwongen verkoop van Eneco-aandelen naderbij komen

11-02-2019 Nieuws Kor Kegel

Toch maar afscheid nemen van Eneco?

SCHIEDAM – Moet de gemeente Schiedam toch maar vrijwillig haar aandelen in Eneco verkopen? Tot dusver was de gemeenteraad principieel tegen. Maar er is een ontwikkeling die de gemeente tot verkoop kan dwingen, en dan kan de opbrengst beduidend minder zijn.  

Het heeft te maken met de rechtspositie van de gemeenten die tegen verkoop zijn. Behalve Schiedam zijn dat Delft, Ridderkerk, Sliedrecht, Leerdam, Zederik, Lingewaal, Aalsmeer, Dongeradeel en Ameland. Zij bezitten tezamen 7,42 procent van de aandelen. Grote gemeenten als Rotterdam en uiteindelijk ook Den Haag besloten om hun aandelen wel te verkopen en zij beschikken dus over 92,58 procent van de aandelen. Maar onder de ‘tegenstanders’ zijn er veranderingen gaande. 
Leerdam en Zederik zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Lingewaal is opgegaan in de nieuwe gemeente West-Betuwe. En Dongeradeel is opgegaan in de jonge gemeente Noardeast-Fryslân. Het is zeer wel denkbaar dat die nieuwe gemeenten van standpunt veranderen en ook tot verkoop willen overgaan. Dan hebben de ‘tegenstanders’ straks minder dan vijf procent van de aandelen en dat is een kritische grens. 

Als een nieuwe eigenaar van Eneco namelijk meer dan 95 procent in handen krijgt, kan de overblijvende minderheid volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 359c) gedwongen worden om de aandelen over te dragen. In eerste instantie oordeelt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam daar over. In dat geval is het onzeker welke prijs de gemeenten ontvangen. 
Volgens de aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco zal de opbrengst per aandeel hoger zijn bij verkoop van honderd procent dan bij verkoop van 92,58 of 95 procent.  

In een vandaag bij de gemeenteraad binnengekomen brief schrijft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam dat de AHC adviseert om voor de hoogste opbrengst te kiezen. De tegenstribbelende gemeenten waren tot nu toe tegen verkoop van hun aandelen om invloed te houden op een duurzaam milieubeleid en het behoud van de regionale positie en werkgelegenheid, maar volgens de AHC kunnen die doelstellingen ook met een nieuwe eigenaar wel gerealiseerd worden, omdat de verkopende gemeenten zulke voorwaarden ook willen stellen aan de nieuwe eigenaar.  

Gemeenten met een gezamenlijk belang van minder dan vijf procent kunnen aanmerkelijk aan invloed verliezen, als bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar het niet in het belang van Eneco vindt om de aandeelhouders alle informatie te geven waar ze om vragen. Zelfs kan het zijn dat de nieuwe eigenaar beslist om geen dividend meer uit te keren. In dat geval zou de gemeente Schiedam jaarlijks dekking moeten vinden voor een gat van zeshonderdduizend euro.  

In de brief aan de gemeenteraad geeft het college geen advies wat te doen, maar de teneur van de brief gaat wel de kant op van eieren voor je geld kiezen. Volgende week dinsdag vindt – voorafgaand aan Het Stadserf – een besloten bijeenkomst plaats voor raadsleden. Daarna wordt duidelijk of en wanneer de gemeenteraad een besluit over de Eneco-aandelen zal nemen.