Coronacrisis: andere visie op thuiswerken en kantoorbehoefte

30-10-2020 Nieuws Redactie

De productie-afdelingen van Stroomopwaarts zullen in ieder geval altijd hun werkruimte nodig hebben


SCHIEDAM – De Coronacrisis is van invloed op de huisvestingsvisie voor Stroomopwaarts. Want wanneer de verschillende vestigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden geconcentreerd op een hoofdlocatie, hoeveel werkplekken zijn daar dan nodig?

Naast het productiebedrijf zal er een nieuw kantoor nodig zijn, maar hoe groot moet dat worden? Het kan tenslotte zijn dat thuiswerken niet alleen een fenomeen is tijdens de Coronacrisis, maar dat de visie op thuiswerken blijvend verandert. Thuiswerken maakt minder kantoorruimte nodig.

Burgemeester en wethouders van Schiedam voorspelt dat de Corona-ontwikkelingen invloed hebben op de huisvestingsvisie voor Stroomopwaarts. “De wijze van werken verandert sterk, veel meer zaken kunnen en worden plaats- en tijdonafhankelijk anders georganiseerd. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid rond thuiswerken en aanwezigheid in een kantooromgeving. Dat heeft gevolgen voor de uiteindelijke vraag naar en beschikbaarheid van werkplekken. Niet alleen voor Stroomopwaarts verandert de behoefte aan werkplekken, maar ook bij de gemeenten kan zomaar ruimte (leegstand) in de bestaande gebouwen ontstaan als gevolg van Covid-19”, schrijft het college van B&W.

De verwachting is dat het transitieplan van Stroomopwaarts komend voorjaar met de drie gemeenteraden besproken wordt. Daarna zullen de gemeentebesturen hun taken in de bedrijfsvoering daadwerkelijk overdragen aan Stroomopwaarts. Dat gebeurt op advies van bureau Berenschot dat Stroomopwaarts meer bewegingsvrijheid moest krijgen.

Het leidde tot een gezamenlijke visie van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om tot verdere verzelfstandiging van Stroomopwaarts te komen. Stroomopwaarts is het gezamenlijke leer- en participatiebedrijf van de drie gemeenten.

Inmiddels is een transitiemanager aangesteld die de overdracht van bedrijfsvoeringstaken en de huisvestingsvisie aanstuurt. In een transitieplan komt te staan dat er een sobere en doelmatige bedrijfsvoering zal zijn en welke formatie en budgetten daarbij horen.Gerelateerd