Culturele diversiteit bij gemeente in beeld gebracht

21-06-2022 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – De culturele diversiteit van het personeel dat bij de gemeente Schiedam werkt, is in beeld gebracht.

Werken aan diversiteit begint bij inzicht in de samenstelling van het huidige personeelsbestand, meent de gemeente. Wat betreft leeftijdsopbouw en man-vrouw verhouding is dit inzicht er al. Op het gebied van culturele achtergrond had de gemeente dit inzicht nog niet.

Conform de AVG mogen werkgevers in principe geen gegevens verwerken met betrekking tot de culturele- en migratieachtergrond van hun werknemers. Schiedam verwerkt deze informatie van haar werknemers om die reden dan ook niet. Om toch in beeld te krijgen hoe cultureel divers het personeelsbestand is, heeft de gemeente gebruik gemaakt van de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. De Barometer Culturele Diversiteit geeft organisaties vanaf 250 werknemers inzicht in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Uit de Barometer Culturele Diversiteit komt naar voren dat 73 procent van het personeelsbestand van de gemeente Schiedam een Nederlandse achtergrond heeft, elf procent een westerse migratieachtergrond en zes procent een niet-westerse migratieachtergrond.