Culturele diversiteit werknemers in beeld gebracht

13-12-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de migratie-achtergrondverdeling van hun personeelsbestand. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Schiedam het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen. Daarom is er nu inzicht in de culturele diversiteit van werknemers in de gemeente als het gaat om het jaar 2020.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 73 procent van de werknemers in Schiedam een Nederlandse achtergrond heeft. Elf procent heeft een westerse achtergrond en zestien procent heeft een niet-westerse achtergrond.

Een persoon met een Nederlandse achtergrond is iemand van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren. Een persoon met een migratieachtergrond is volgens het CBS iemand van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Ook is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse migratieachtergrond - met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan - en personen met een niet-westerse migratieachtergrond: mensen met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.Gerelateerd