Daling armoede in Schiedam

03-09-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De armoede in Schiedam is sinds 2013 aan het dalen. Dat blijkt uit cijfers die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag publiceerde.

Die tendens loopt gelijk met die in heel Nederland. De armoede in Nederland is sinds 2013 teruggelopen van ruim 1,2 miljoen armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium, in 2017 gaat het om iets minder dan 939.000 personen. Dat is 5,7% van de Nederlandse bevolking.

In Schiedam gaat het om een vermindering van 7558 inwoners naar 6692 mensen. In de stad ligt het percentage armen relatief hoog, met 8,9 procent in 2017. In 2015 was dat nog 10,1 procent, in 2013 11,3 procent.

Van de armen in Nederland was 8,1 procent (272.000) kind. Van de 666.000 volwassenen in armoede zijn er bijna 92.000 mensen 65 jaar of ouder.

Opmerkelijk is dat van alle arme volwassenen een derde werk heeft. Het aantal werkende armen bedraagt in 2017 bijna 220.000. Het SCP becijferde dat bijna € 2,2 miljard nodig is  om de inkomenstekorten aan te vullen.

Schiedam is de Nederlandse gemeente met op vier na de meeste arme inwoners. Rotterdam telt het hoogste percentage armen (10,9%). Daarna volgen Amsterdam (10,5%), Den Haag (10,3%) en opmerkelijk genoeg Vaals (9,4%). Vlaardingen telt 7,2% armen. In 2015 was Schiedam nog de stad met de op drie na meeste armen, voor Vaals.

Deze hoge armoedepercentages hangen samen met de bevolkingssamenstelling in de drie steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ook het grootste aantal uitkeringsontvangers en het grootste aantal inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze kenmerken verhogen het risico op armoede. In 2013 bedroeg het aandeel armen 15,5% in Rotterdam, 15,0% in Amsterdam en 14,3% in Den Haag. 

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Dit is de definitie van armoede die het SCP hanteert.

Zie ook dit artikel uit 2016.Gerelateerd