DCMR: aantal overlastmeldingen in 2021 toegenomen

03-03-2022 Nieuws Redactie

Het jaarrapport beschrijft en analyseert meldingen van omwonenden over vliegtuigbewegingen bij het Rotterdamse vliegveld; foto: RTHA


REGIO - Het aantal overlastmeldingen over de Rotterdamse luchthaven is in 2021 toegenomen. Dat blijkt uit het jaarrapport dat is opgesteld over de periode november 2020 tot en met oktober 2021 door DCMR Milieudienst Rijnmond - de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond - in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR RTHA).

In totaal ontving DCMR in de verslagperiode 38.113 meldingen over vliegverkeer van en naar RTHA. In 2020 ontving DCMR 30.773 meldingen. Het totaal aantal meldingen is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. In deze periode nam het klein vliegverkeer op RTHA toe met 15 procent. De hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid is in 2021 nagenoeg niet toe- of afgenomen ten opzichte van 2020. Er zijn bijna 25.000 meldingen in 2021 gedaan door 51 frequente melders en door 1377 overige melders.

Het vliegveld verklaart de toename van het aantal overlastmeldingen in het feit dat er meer klein binnenlands vliegverkeer was in 2021 tegenover twee jaar eerder: negentien procent meer ten opzichte van 2019. Dit komt door de reisbeperkingen in Coronatijd. Ook na een relatief lange stilteperiode waarin er geen of nauwelijks vliegverkeer was, viel vliegverkeer halverwege vorig jaar extra op in de maanden van de opstart.

In het gebruiksjaar 2021 is de hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid nagenoeg niet toe- of afgenomen ten opzichte van 2020. Voor twee locaties, in Schiedam en in Bergschenhoek, is de gemeten hoeveelheid vliegtuiggeluid en de bijdrage daaraan door helikopterverkeer vergeleken met de berekende hoeveelheid vliegtuiggeluid op die locaties. Er zijn verschillen waar te nemen in de berekende en gemeten resultaten. Het verschil tussen beide methodes is vooral het gevolg van de wijze waarop helikopterverkeer in het rekenmodel wordt verwerkt. DCMR noemt dit een belangrijke constatering voor de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV) en voor het participatietraject om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit.

Het jaarrapport beschrijft en analyseert meldingen van omwonenden over vliegtuigbewegingen bij het Rotterdamse vliegveld. Het gaat hierbij om meldingen die binnenkwamen bij DCMR Milieudienst Rijnmond over geluidoverlast, die toe te wijzen zijn aan de luchthaven. DCMR brengt zo mogelijke oorzaken van geluidhinder door vliegtuigbewegingen van en naar de luchthaven in beeld en rapporteert en adviseert hierover.

In heel 2021 reisden 764.061 passagiers van en naar het Rotterdamse vliegveld, dat is een toename van 54 procent ten opzichte van het eerste Coronajaar 2020. De luchthaven ontving vorig jaar hiermee ruim een kwart miljoen meer passagiers - bijna 267.000 passagiers meer - dan een jaar eerder. Het aantal vliegtuigbewegingen (groot verkeer van meer dan zes ton) van bijvoorbeeld commerciële lijn- en vakantievluchten steeg naar 6355 vluchten, ook meer dan in 2020: twintig procent.

Het verkeer van de politie- en traumahelikopter op het Rotterdamse vliegveld steeg met bijna twaalf procent ten opzichte van 2020: 19.247 bewegingen in 2021. Het aandeel kleine luchtvaart steeg in een jaar tijd met 15 procent: 36.185 vluchten in 2021. De geluidsruimte waarbinnen de luchthaven opereert is in deze periode niet gewijzigd.