De Vlist wil langs A20 niet veertig meter de hoogte in

04-06-2021 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – Een bestemmingsplan regelt wat ruimtelijk is toegestaan. Een bestemmingsplan kan niet verplichten om een bestaand pand te slopen en een groter gebouw te realiseren. De Vlist Vastgoed aan de Bokelweg 100 en De Nijverheidsstraat 36 is dan ook niet van plan zijn bestaande percelen te slopen en een robuust pand van veertig meter hoog neer te zetten, zoals het nieuwe bestemmingsplan voor ’s-Graveland en de Spaanse Polder wil.

De Bokelweg loopt in het Schiedamse deel van de Spaanse Polder evenwijdig aan de A20. Het gemeentebestuur van Schiedam wil dat het bedrijventerrein langs de snelweg zich ontwikkelt tot een ‘etalagezone’ die gezien mag worden. Daarom mag er nieuwbouw in vier bouwlagen komen en dat is fors hoger dan in het bestemmingsplan van 2004, betoogt de advocaat van De Vlist Vastgoed. In een beroepschrift aan de Raad van State stelt mr. Rudolf van Binsbergen dat de nieuwe planregels voor zijn cliënt niet na te leven zijn, ofwel: de bestemmingslegging is niet uitvoerbaar. Van Binsbergen is partner in het advocatenkantoor Wille Donker in Alphen aan den Rijn. 

Het is een aanvullend beroepschrift dat Van Binsbergen heeft ingediend, want eerder al had hij bij de Raad van State gereageerd op het besluit van de gemeenteraad van 15 december om het bestemmingsplan ’s-Graveland en Spaanse Polder 2020 vast te stellen.

De Vlist Vastgoed, opgericht in 1995, is eigenaar van twee percelen en heeft ook een derde perceel in gebruik, dat door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. Voor alle drie percelen geldt dat het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bouwmogelijkheden tot veertig meter hoog. De gemeente kan bij het bevorderen van hogere bebouwing niet volstaan met een verwijzing naar de mogelijkheid om dat via erfpachtovereenkomsten te doen, want op twee van de drie percelen zit geen erfpacht. 

Bovendien heet het nieuwe bestemmingsplan bedoeld te zijn om herstructurering en doorontwikkeling van de Spaanse Polder mogelijk te maken. Als nieuwe ruimtelijke ontwikkeling binnen het plangebied wordt de etalagezone langs de A20 benoemd.

In een van de percelen bevindt zich een bedrijfswoning, wat de gemeente onwenselijk vindt. Uit het voorheen geldende bestemmingsplan volgt dat het in 2004 al een bestaande bedrijfswoning was, geregistreerd op de inventarisatielijst als De Nijverheidsstraat 36. Onder dat bestemmingsplan viel de woning onder het overgangsrecht. In het nieuwe bestemmingsplan is de bedrijfswoning wederom niet positief bestemd. “Het is in beginsel echter niet toegestaan een object tweemaal achtereen onder gebruiksovergangsrecht te brengen”, betoogt mr. Van Binsbergen.

Daarnaast gaat de gemeente er volgens hem aan voorbij dat de bedrijfswoning bouwkundig legaal is en als zodanig is vergund en gerealiseerd. “De bouwkundige situatie staat geen ander zinvol gebruik toe dan als (bedrijfs)woning”, brengt hij de Raad van State onder de aandacht.

De Vlist Vastgoed is vermogensbeheerder en verleent diensten op organisatorisch en bedrijfskundig gebied.Gerelateerd