De Wissel en het WOT zetten zomers terras uit

16-07-2018 Nieuws Kor Kegel

De Wissel aan het Broersveld maakt het enkele donderdagen mogelijk om ook buiten koffie of thee te consumeren

SCHIEDAM – Wijkregisseur Hüseyin Kalyoncu regelde twee tafels en een paar stoelen en daarmee maakt inloophuis De Wissel een zomerterras mogelijk in het Gat van Bolmers, pardon, op de Kloosterplaats want zo heet het de doorbraak tussen Broersveld en Broersvest officieel. 
Recht tegenover de ingang van De Wissel aan het Broersveld 123b. De kannen koffie en thee worden van binnen gehaald en buiten mag iedereen er gratis gebruik van maken. 
En dat op elke donderdag van twee tot vier uur, zeven donderdagen lang. Aanstaande donderdag is het eerste zomerterras, georganiseerd door De Wissel en het wijkondersteuningsteam Centrum/West. Het WOT heeft geen vestiging in de Schiedamse binnenstad, wel in Schiedam-West op het Rubensplein, en maatschappelijk werker Vincent Wols vond het zomerterras wel een goed idee om het WOT beter bekend te maken bij de bewoners van Schiedam-Centrum.

De wijkondersteuningsteam zijn sinds enkele jaren de plek waar inwoners met zeer uiteenlopende klachten kunnen aankloppen voor hulp en ondersteuning. De meeste hulpvragen hebben betrekking op financiële problematiek en verzoeken om schuldhulp, maar de WOT’s krijgen ook inzicht in andere sociale problemen waar Schiedammers mee te maken hebben.  

Paul van Mansum, voorzitter van De Wissel, ziet het zomerterras uiteraard als een gezellige ontmoeting, zowel voor de vaste bezoekers van het inloophuis als voor voorbijgangers, maar daarnaast zeker ook als een goed middel om de terrasgasten informatie te verstrekken over het WOT en De Wissel. 
“Voor De Wissel zien we twee doelen: de vaste bezoekers een mogelijkheid bieden om voor de afwisseling lekker buiten koffie of thee te drinken; en ook om passanten een ongedwongen mogelijkheid te geven om met De Wissel kennis te maken.”  

Het zomerterras is ‘bedacht’ door Hans van der Linden, voorzitter van ontmoetingshuis De Weerklank op het Cornelia van Zantenplein 51 in wijk Groenoord. Paul van Mansum: “De Wissel en De Weerklank werken op een aantal terreinen samen en zo zat ik vorig jaar bij Hans op het zomerterras in Schiedam-Noord. Toen de Kloosterplaats tussen Broesveld en Broersvest klaar was, dacht ik er weer aan: een mooie plek voor een zomerterras voor De Wissel.” 
Medewerkers van het WOT Centrum/West en een vrijwilliger van De Wissel zullen beurtelings aanwezig zijn om de bezoekers een luisterend oor te bieden – indien daar behoefte aan is. Paul van Mansum herinnert zich vorig jaar in Groenoord kennis te hebben gemaakt met een Schiedammer die later een gewaardeerd vrijwilliger is geworden – terwijl hij voordien niet wist dat er een ontmoetingshuis was!

Bedrijven Alle bedrijven »Vacatures Alle vacatures »
Altijd Up-to-date