Delfland baggert in Schiedam

06-02-2020 Nieuws Redactie

De vakken in de okergele kleur zijn dit jaar aan de beurt; beeld: Delfland


SCHIEDAM - Sinds enkele dagen wordt er in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland gebaggerd in Schiedam. Dat is nodig voor een goede afvoer van het regenwater.

Baggeren houdt sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Half april zijn de werkzaamheden gereed. Deze vinden met name plaats rond Vijfsluizen en Bedrijvenpark Noordwest.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mix van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om ervoor te zorgen dat het water goed kan blijven stromen, moet de bagger eens in de acht jaar weggehaald worden. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van het waterschap. Dit doen ze met zorg voor de natuur in en langs het water. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en waar nodig controleren de baggeraars op aanwezige broednesten.

Het gebied van Delfland is opgedeeld in ruim 250 vakken (baggervakken). Zo voorkomt het waterschap dat een groot gebied te veel hinder ondervindt van de werkzaamheden. Op de baggervakkenkaart is te zien wanneer welk gebied aan de beurt is. Komend seizoen verwijdert Delfland 55.000m3 bagger.

Als Delfland baggert, dan is de eigenaar van het perceel langs het water verplicht de bagger in ontvangst te nemen. De baggerspecie wordt standaard op de oever gelegd en kan gebruikt worden als grondverbeteraar op het land. Bagger bevat namelijk veel organische voedingsstoffen. De eigenaren ontvangen van Delfland een vergoeding voor het ontvangen van de bagger. Indien de bagger vervuild is, voert Delfland de bagger af naar een erkend depot. Alle betrokken perceeleigenaren hebben een brief ontvangen waarin de werkwijze wordt uitgelegd.

Door een tijdelijke baggerstop in 2019 vinden de werkzaamheden later plaats dan normaal. Delfland moest het baggeren van de watergangen stilleggen. Er was een verdenking van PFAS in het baggerslib. Een norm voor het verwerken van het baggerslib met deze stof ontbrak destijds. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond en bagger. Bij concentraties onder deze grenzen kunnen perceeleigenaren de bagger weer ontvangen op de oevers of afvoeren naar een depot. Halverwege 2019 kon Delfland de baggerwerkzaamheden weer hervatten. De werkzaamheden zijn hierdoor opgeschoven. Voor de doorstroming van het water levert dit geen risico’s op. De sloten en vaarten waar het echt nodig was, zijn het aflopen jaar als eerste aangepakt. De overige watergangen zijn nu aan de beurt.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date