Delfland legt huisbezoeken af

27-04-2016 Nieuws Redactie

DELFT / SCHIEDAM – De Regionale Belastinggroep (RBG) gaat namens het Hoogheemraadschap van Delfland in de komende weken vijfduizend huishoudens bezoeken. Het gaat om bewoners in het bedieningsgebied van het waterschap met een inkomen op bijstandsniveau, die de zuiveringsheffing nog niet hebben betaald. Zij worden herinnerd aan hun betaalverplichting. Tegelijkertijd wordt gekeken welke betalingsregelingen er eventueel mogelijk zijn.

Inwoners van het gebied waarin het waterschap zorgt voor het zuiveren van het afvalwater, kregen tot dit jaar kwijtschelding van de schoon zuiveringsheffing als zij met hun inkomen op of onder bijstandsniveau zaten. Voor het eerst moet zij dit jaar toch meedoen in de heffing: zij worden aangeslagen voor de helft van het bedrag.

“Wij realiseren ons dat de situatie nieuw is en dat deze mensen niet gewend zijn een rekening van ons te krijgen”, aldus hoogheemraad Ries Smits. “Daarom hebben wij extra aandacht voor de informatievoorziening bij het invorderen van de zuiveringsheffing bij huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau.” Zij worden geïnformeerd en geattendeerd op de betalingsregeling. Zo is per brief een herinnering gestuurd en heeft de RBG voor zover mogelijk telefonisch contact gezocht. Op deze wijze wil Delfland extra incassokosten voor deze groep mensen zoveel mogelijk vermijden.

 Een groot deel van de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau dat niet gewend was een rekening van het hoogheemraadschap te krijgen, heeft de rekening al voldaan, aldus het waterschap. Of de bewoners hebben de RBG gemachtigd het bedrag in termijnen af te schrijven. Bij de huishoudens die nog niet hebben betaald en/of contact hebben opgenomen met de RBG, worden in de maand mei huisbezoeken ingepland.

 Gerelateerd