Dertiende corona-update burgemeester: blijvende afsluitingen Maasboulevard?

07-07-2020 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Burgemeester Lamers heeft vandaag zijn dertiende schriftelijke 'Update Corona-aanpak Schiedam' aan de gemeenteraad gestuurd. De afgesloten locaties zijn vervallen, maar het afsluiten van de Maasboulevard is zo goed bevallen, dat er wellicht structureel beperkingen gaan gelden. Inmiddels hebben 3.000 ondernemers financiële steun aangevraagd. Er zijn twee scholen gesloten wegens Corona-besmettingen. Gemeenteambtenaren blijven tot 1 september zoveel als mogelijk thuiswerken. 

Handhaving
"Door de versoepelingen die op 1 juli zijn ingegaan wordt de verantwoordelijkheid nog meer bij de inwoners en ondernemers neergelegd. Het team Toezicht en Handhaving houdt de vinger aan de pols, maar legt de nadruk nu op het opvolgen van meldingen en het coachend handhaven. Dat doen wij door met bijvoorbeeld ondernemers in gesprek te gaan en tips ter verbetering te geven als iets nog niet helemaal aan de norm voldoet. Bij excessen of herhaaldelijke overtredingen zal nog wel verbaliserend worden opgetreden. Dit is nog niet nodig geweest", aldus burgemeester Cor Lamers.

Afsluitingen
"De afsluiting van aangewezen plekken, zoals speelplekken en Cruyff courts, zijn vervallen. Alleen de Maasboulevard blijft deels nog afgesloten omdat dat enorm heeft bijgedragen aan een veilige en rustige omgeving. De rijweg blijft voorlopig afgesloten tussen 22:00 uur en 7:00 uur. Ook geldt er op het stuk tussen het Hoofd en de horecagelegenheid een parkeer- en stopverbod. Het college onderzoekt of en in welke mate de afsluiting ook structureel mogelijk is."

Steun aan ondernemers
"Inmiddels hebben bijna 3.000 ondernemers Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aangevraagd. Inmiddels is ook de regeling Tozo 2 aan te vragen. Tozo 2 is de verlenging van de tijdelijke regeling voor de maanden juni t/m september. Maar dan wel met partnertoets. Ook is Stroomopwaarts nog volop bezig met de beoordeling van de 250 bedrijfskredieten die zijn aangevraagd. In Tozo 2 kan deze ook nog worden aangevraagd."

Scholen
"Enkele scholen in Schiedam maken gebruik van de regeling van het rijk om een zomerschool te organiseren. Andere scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben subsidie aangevraagd voor extra programma’s in het volgend schooljaar. Helaas zijn in Schiedam op twee scholen (de Gelinckschool en Het Startblok) leerkrachten besmet geraakt. De beide schoolbesturen hebben overleg gevoerd met de GGD en de gemeente. Gelet op de ontstane onzekerheid onder ouders, leerlingen en personeel en mede door bezettingsproblemen (in geval van Het Startblok) hebben de beide schoolbesturen het besluit genomen om hun school te sluiten. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om het onderwijs zo veel mogelijk te laten
doorgaan. Hiervoor is het digitale thuisonderwijs weer opgestart."

Thuiswerken gemeenteambtenaren
"Per 6 juli zijn in het Stadskantoor nog meer maatregelen ingegaan tegen verspreiding van het Coronavirus. Deze zijn gecombineerd met een aantal aangescherpte maatregelen voor de beveiliging van het gebouw. Zo zijn bepaalde uitgangen niet meer te gebruiken zodat er één looproute ontstaat. Ook zijn de desinfectie-middelen ruimer beschikbaar. Het devies is in ieder geval tot 1 september nog dat onze medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken. Door het vele thuiswerken hebben we goede ervaringen opgedaan. Ook na 1 september zal dit een structureel onderdeel van onze werkwijze worden."

Evenementen
"Bij aanvragen voor vergunningen en subsidie wordt maatwerk verricht. Zo kijken we of en wat mogelijk is. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden", aldus de burgemeester. "Niet alles zal meteen mogelijk zijn. Voor evenementen gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten binnen en buiten."

Binnenruimtes
"In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn. In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden."

Buitenlocaties
"Voor buitenlocaties zijn ook vaste zitplaatsen verplicht. Met een gezondheidscheck en reservering geldt geen maximumaantal personen. Voorwaarde is wel dat personen van verschillende locaties elkaar niet tegenkomen en looproutes 1,5 meter van elkaar af liggen. Ook moet elke locatie beschikken over haar eigen sanitaire voorzieningen. Uiteraard gelden ook hier de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden. Is er geen sprake van een gezondheidscheck of reservering, dan geldt een maximumaantal van 250 personen, onder dezelfde voorwaarden. In de horeca zijn vaste zitplaatsen verplicht. Voor de grotere evenementen geldt ook dat het regionaal en qua politie-inzet wordt getoetst. Ook moet het evenement al op de evenementenkalender staan. Een vergunning moet vanwege de omvang ruim van te voren worden aangevraagd."

Brandersfeesten
"De Brandersfeesten in het laatste weekend van september zijn zo’n groot evenement. De feesten kunnen sowieso niet in oorspronkelijke vorm in het centrum plaatsvinden. Daarom zijn we op dit moment in gesprek met de organisatie om te kijken naar alternatieve vormen van het evenement die met inachtneming van de regels wel mogelijk zouden kunnen zijn. Binnenkort volgt hierover een definitief besluit", zo meldt burgemeester Lamers.Gerelateerd