Dierenbescherming naar Raad van State

16-01-2019 Nieuws Kor Kegel

De Hargahoeve heeft altijd een duidelijke functie gehad

SCHIEDAM – Over twee maanden staan de dierenbescherming en de gemeenteraad tegenover elkaar bij de Raad van State. Inzet is het verzet tegen het bestemmingsplan Harga-Midden voor zover het negatieve gevolgen heeft voor de Hargahoeve, het asiel van Stichting Dierenopvang Rijnmond die gesteund wordt door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.  

De zitting is op woensdag 20 maart om tien uur aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. Beide partijen zijn geïnformeerd dat de afdeling Bestuursrechtspraak de stukken goed heeft bestudeerd en dat de zitting niet bedoeld is om standpunten te herhalen. Het accent ligt op het beantwoorden door de gemeente en de dierenbescherming van vragen van de staatsraden over de feiten en geschilpunten. Naar aanleiding van die vragen kunnen de partijen hun standpunten verduidelijken en toelichten. 
Wel is het mogelijk om voorafgaand aan de vraagstelling een korte uiteenzetting van vijf minuten te geven om een bepaald aspect uit te lichten. Na de beantwoording hebben de partijen nog gelegenheid om beknopt naar voren te brengen wat wellicht nog onderbelicht is gebleven.  

De afdeling Bestuursrechtspraak kan alsnog besluiten tot een afwijkend verloop van de zitting. Tot zaterdag 9 maart hebben de dierenbeschermers en de gemeenteraad de tijd om nog aanvullende stukken in te dienen. 
De beslissing van de Raad van State volgt binnen zes weken na de zitting van 20 maart. Deze termijn kan worden verlengd met ten hoogste zes weken. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden.

Het kan nog zijn dat de zitting niet doorgaat, als er over de toekomst van de dierenopvang in Schiedam voorafgaand een akkoord wordt bereikt. In november zag het daar even naar uit. De Raad van State verzocht uiterlijk op vrijdag 1 februari te laten weten of de procedure kan worden doorgehaald of moet worden voortgezet.